Digitālā koncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskolas skolēniem programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros bija iespēja baudīt SIA "Framest Music" digitālo koncertlekciju "Es mīlu Tevi, Latvija!". Koncertlekcija sniedza izglītojošu informāciju par mantojumu estrādes mūzikā un citām kultūras vērtībām Latvijā. Skanēja Latvijā populāras un nozīmīgas dziesmas un Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Renāra Kaupera, Marata Ogļezņeva un Ulda Marhilēviča radītā mūzika. Koncertlekcija veidota kā dziesmu spēle, kuras laikā skolēni uzzināja jaunas lietas par kultūras mantojumu, iepazina folkloras mantojumu, noskaidroja, kā latvieši svin svētkus dažādos novados, izskaidroja ticējumus, no jauna atklāja lietas, ar kurām mūsu Latvijā visi varam lepoties. Varēja vēlreiz pārliecināties, cik katrs novads ir skaists un neatkārtojams. Īpašu interesi raisīja interaktīvā viktorīna, kurā varēja pārliecināties gan par iepriekšapgūtajām zināšanām literatūrā, vizuālajā mākslā, mūzikā, dabaszinībās, ģeogrāfijā, kā arī pārbaudīt, cik uzmanīgi esi ieklausījies dziedātāja stāstā.

Tā bija lieliska iespēja uzzināt par savu dzimto zemi kaut ko interesantu un jaunu.

Paldies koncetlekcijas veidotājiem!

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies ...