Ej, nešaubies, ceļš labi sācies …

Izglītība

Esi uzticīgs savam laikam: kurp ceļi aizved - vēro,
Esi uzticīgs savam sapnim: ar nākotni, tagadni mēro.
/ J. Sudrabkalns /

Jūnija siltajā, saulainajā dienā desmit Lāču devītklasniekiem norisinājās izlaiduma balle. Absolventus ar sirsnīgu uzrunu sveica skolas direktors Andris Mešķovskis, novēlot ikvienam Lāču pamatskolas absolventam veiksmi tālākos dzīves ceļos. Sirsnīgus ceļa vārdus teica arī absolventu pirmā skolotāja Gaļina Vagele, un klases audzinātāja Skaidrīte Kardele iedrošināja savus skolēnus bez bailēm doties lielajā dzīvē. Skolotājiem un savu audzēkņu vecākiem klases audzinātāja pateicās par atbalstu, atsaucību, izturību un sniegtajām zināšanām. Klases audzinātājas aizkustinošā dziesma atsauca atmiņā kopā pavadīto gadu sasniegumus, piedzīvojumus un atklājumus. Absolventus sveica arī 1. un 8. klašu skolēni, deju pulciņa dalībnieki, viņu vecāki, radinieki un draugi.
Katrs Lāču pamatskolas absolvents saņēma apliecību par vispārējo pamatizglītību. Par labām un teicamām sekmēm un aktīvu piedalīšanos skolas dzīvē Pateicības saņēma divi absolventi.

Par iesaistīšanos skolas dzīvē Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem.

Absolventi pateicības vārdus veltīja skolai, skolotājiem un saviem vecākiem. Šajā svinīgajā dienā skolas absolventi bija priecīgi un mērķtiecīgi. Viņi visi zina, ko darīs pēc skolas beigšanas, kur turpinās savas mācības, kur studēs. Daļa uzsāks mācības vidusskolā, bet lielākā daļa - dosies mācīties uz PIKC Daugavpils Tehnikumā vai Daugavpils Celtniecības tehnikumā.

Pateicāmies pasākuma vadītājām Jeļenai Ovčiņnikovai un Viktorijai Silovai par sirsnīgas gaisotnes radīšanu un atbalstu!

Foto orientēšanās spēle Ilūkstē