Demene notika “Ballīte Disnejlendā”

AKTUĀLI

20. oktobrī Demenes kultūras namā notika Augšdaugavas novada jauniešu saliedēšanas pasākums "Ballīte Disnejlendā”, kuru organizēja Demenes un Laucesas pagastu jaunieši. 

Uz šo pasākumu sabrauca vairāk nekā 60 jaunieši no Višķu, Kalkūnes, Skrudalienas, Ilūkstes un Demenes  jauniešu centriem. Vakars bija pilns ar jautriem priekšnesumiem, kurus sagatavoja ciemos atbraukuši jaunieši. Vēl ar kopīgu balsošanu bija noteikts vakara labākais kostīms. Pasākums tika noslēgts ar kopīgu brīva laika baudīšanu.

Paldies jaunatnes lietu speciālistiem Vladam, Margaritai, Inārai un Andrai par piedalīšanos!

Paldies Milānai Ločai par cienastu, kuru nodrošināja projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. - 2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Un milzīgs paldies mūsu jauniešiem par piedalīšanos un organizāciju!

Jolanta Morozova
Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes
Jaunatnes lietu specialiste
jolanta.morozova@augsdaugavasnovads.lv
28823219

Uzsākts projekts "Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi"