Demenē ar dejām un dziesmām notika ielīgošanas pasākums

AKTUĀLI

Vieni no skaistākajiem vasaras svētkiem ir Jāņi, kad visīsākā nakts un visgarākā diena, kad daba savā krāšņākajā plaukumā un kad „uzzied” lieli un mazi ugunskuri – svētībai, veiksmei un laimei.

22. jūnijā uz  Demenes estrādi sanāca vietējie iedzīvotāji ar savām ģimenēm, draugiem, radiem un ciemiņiem, lai ar dejām un dziesmām kopīgi svinēt Jāņu ielīgošanu pie ugunskura.

Pasākumā laikā visiem apmeklētājiem bija iespēja iepazīties vai atcerēties latviešu tautas Līgo svētku tradīcijas un ticējumus, uzcienāties ar svētku cienastu – sieru un kvasu, izdziedāt Līgo dziesmas. Tika godināti uz pasākumu atnākušie Jānis,  Jāņa meitas un Jāņa dēls. Demenes un Laucesas pagasta jaunieši  pasākuma laikā piedāvāja kopīgi izveidot vainadziņus.

Vasaras saulgriežu burvību dejas izdancoja deju grupa “Dzīvīte” (vad. Māris Akerbergs). Visskaistākās Līgo dziesmas izdziedāja vokālais ansamblis “Aizturi elpu” (vad. Zigfrīds Pļiska).

Ielīgošanas pasākumu Demenē turpināja dzīvas mūzikas un deju  vakars. Pasākuma dalībnieki baudīja  dueta “Sakurans”  izpildītās dziesmas, ar skaistām dziesmām koncertā  piedalījās arī Demenes iedzīvotāja Kristīna Januškeviča. 

Demenes kultūras nams izsaka pateicību novada un pagasta darbiniekiem, pasākuma dalībniekiem, pagasta iedzīvotājiem, kas atbalstīja un līdzdarbojās pasākuma rīkošanā! Paldies pasākuma apmeklētajiem par dalību!

Par finansiālo atbalstu pateicamies Augšdaugavas novada domei un Demenes pagasta pārvaldei.

Informācija: I. Seņkova
Foto: J. Sterlāne

Kultūras pasākumi jūlijā