Daugavpils novada jaunieši tiek aicināti piedalīties talantu konkursā “Zibsnis”

AKTUĀLI

6. aprīlī plkst. 17.00, Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) norisināsies Talantu konkurss Daugavpils novada jauniešiem “Zibsnis”.

Līdz 26. martam konkursā tiek aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kas ir deklarējušies, mācās vai strādā Daugavpils novadā individuāli vai grupās.

Kultūras vērtības, ko raksturo izcilība un savdabība, kļuvušas par efektīvu tēla prezentācijas un cilvēka pašapziņas līdzekli. Katrs iedzīvotājs gan ar savu darbu un jaunradi, gan attieksmi un talantiem veido konkrētās vietas tēlu.

Talantu konkurss Daugavpils novada jauniešiem “Zibsnis” tiek organizēts, lai veicinātu jaunrades darbu Daugavpils novadā, kā arī apzinātu un iedrošinātu radošai darbībai, sekmētu indivīda izaugsmes iespējas un attīstību.

Pētnieks, kordiriģents Juris Riņķis uzskata: “21. gadsimts būs spēju attīstīšanas gadsimts, jo aizvien vairāk pedagogu saprot, ka ar veiksmīgi iegaumētu faktu materiālu ir par maz, lai izdzīvotu mūsdienu sarežģītajā pasaulē. Modernajā pasaulē aizvien vairāk nepieciešami ir spējīgi cilvēki.” Savā monogrāfijā “Intelektuālo spēju attīstīšana” Juris Riņķis uzsver, ka “zināšanas var krāt visu mūžu, bet spēju attīstīšanas laiks ir ierobežots”, tādēļ konkurss “Zibsnis” tiek orientēts uz jauniešu auditoriju vecumā no 16 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Daugavpils novada jaunieši savas spējas apliecina individuāli piedaloties dažādos konkursos un pasākumos vai darbojoties kolektīvos un interešu grupās izglītības un kultūras iestādēs. Talantu konkurss mudina jauniešus attīstīt iztēli, bez kuras nav iespējama cilvēka jaunrades darbība nevienā darbības sfērā.

Talants nav tikai prasme izcili atdarināt un paveikt kaut ko jau esošu un apgūtu. Konkursa organizatori aicina meklēt oriģinālas idejas, eksperimentēt ar jauniem sastāviem, kā arī uzdrīkstēties sagatavot individuālus priekšnesumus. Izaiciniet sevi un gūstiet prieku darot!

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa atrodama http://ej.uz/zibsnis

Papildus informācija par konkursu un tā norisi:
Anita Lipska, Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras menedžere
tālr. 654 31867, mob.t. 26362572, e-pasts: anita.lipska@dnkp.lv  

Maļinovas saimnieces dalījās ar pankūku receptēm