Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Salienas pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaSalienas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4484 004 0403
Platība, ha0.5
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28,00
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
PiezīmesNav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Četrus mēnešus būs iespēja saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu