Daudzdzīvokļu mājai Kalkūnos piešķir atbalstu energoefektivitātei

AKTUĀLI

10. marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai Kalkūnes ielā 16, Kalkūnos.

Dzīvokļu īpašnieki vēlas nomainīt jumta segumu, veikt bēniņu, ka arī gala sienu siltināšanu.

Darbu izmaksas sastāda 81 643 eiro (bez PVN), no tiem pašvaldības līdzfinansējums sastādīs 45 529 eiro (bez PVN). Lielākā summa tiks novirzīta jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu (30 000 eiro) un gala sienu siltināšanai (11 449 eiro). Atlikušie līdzekļi tiek novirzīti ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai un ēkas vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādei.

Teksts: Dainis Bitiņš

Izstāde "Priekšauta stāsts"