Daigas Lapsas GOBELĒNU izstāde Stendera muzejā

AKTUĀLI

Stendera muzejs Eglainē jaunajā sezonā ielūdz apmeklēt Daigas Lapsas GOBELĒNU izstādi!

Par savām izstādēm un darbiem Daiga saka: „Māksla man ir kā ieelpa un mani darbi - kā izelpa. Visu manu izstāžu nosaukumi ir ar spārniem, kas vienmēr tiecas pretī gaismai, iekšējam mieram, uz augšu. Tas nāk no manis pašas un to var uztvert arī manos darbos. Mākslinieki un mākslas kritiķi, kurus es ļoti cienu, atzīmē - Daiga, tavās rokās ir tāds vieglums, tu ar trim kustībām pasniedz tādu kā japāņu haiku. Tas ir manos darbos, to es zinu un ar to es jūtos pestīta, tas ir mans domu gājiens, tāpēc jūtos stipra.”

Sējam sauli - mieram, brīvībai un zaļai Latvijai