Ciltslietu zootehniku studējošiem iespēja pieteikties stipendijai

AKTUĀLI

Pēc Daugavpils novada uzņēmēju aptaujas, pašvaldība nolēma atbalstīt topošos speciālistus, kas ir nepieciešami novada uzņēmumos. Programma tiks realizēta caur pašvaldības stipendiju fondu.

Kopumā šogad tiek atbalstītas 3 dažādas specialitātes. Jau ziņojām par iespēju pieteikties radiologa asistentiem, kā arī vides inženieriem. Trešā specialitāte, kurā var saņemt atbalstu studijām no pašvaldības ir ciltslietu zootehniķis. Šajā nozarē stipendiju piešķirs 2 topošiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1. kursa studējošie. Zootehniķi ir pieprasīti 2 Daugavpils novada uzņēmumos – SIA ”Eka Paipalas” un SIA ”Kļavas V”.

Paipalu audzēšana – nozare ar nākotni

SIA ”Eka Paipalas” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar putnu (paipalu) audzēšanu, kā arī paipalu olu un gaļas ražošanu. Ražotājs darbojas šajā jomā jau no 2012. gada un veiksmīgi attīstās Daugavpils novada teritorijā. Paipalu skaits fermā šobrīd sasniedz 70 000 putnu, nodrošinot līdz pat 20 miljoniem paipalu olu gadā. Tā ir lielākā paipalu ferma Latvijā. Saražotā produkcija tiek realizēta ne tikai Latvijas tirgū, bet tiek eksportēta arī uz ārzemēm (Igaunija, Lietuva, Skandināvijas valstis).

Paipalu audzēšana uzņēmumā

Pēc uzņēmuma vadības teiktā Latvijā patlaban ciltslietu zootehniķi atrast ir samērā sarežģīti: ”Zootehniķis mums ir nepieciešams, lai nodrošināt putnu turēšanu, kā arī aprēķināt un veikt barības resursu maksimāli efektīvu izmantošanu pie esošā putnu pulka. Zootehniķa uzdevums ir nodrošināt arī produkcijas apjoma palielināšanu, ievērojot visas labturības prasības.”

Darbiniekiem tiek nodrošināti cienīgi darba apstākļi ar mūsdienu iekārtām, kuras tika iegādātas piesaistot ES finansējumu. Strādājošiem speciālistiem ir iespēja parādīt sevi un attīstīties, jo šeit var saņemt jaunas zināšanas un darba pieredzi.

”Paipalu audzēšana ir diezgan jauna nozare Latvijā. Mums nav veco, pieredzējušo  speciālistu, bet ceram uz jauno paaudzi. Nozare attīstās visā Latvijā un Baltijā, jo īpaši pēdējo desmit gadu laikā. Tā ir perspektīva nozare, kurai noteikti ir nākotne,” skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vasilijs Petrovs. Sia ”Eka Paipalas” paplašinās savu darbību nesen atklātajos jaunos ražošanas cehos Sventes pagastā, līdz ar ko darba apjoms šajā jomā tikai pieaugs.

Paipalu audzēšanas cehi Daugavpils novada Sventes pagastā

Stipendijas apmērs un saņemšanas kritēriji

Studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to dara dotajā specialitātē, tiks maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties speciālists no jebkura Latvijas reģiona. Pārējiem studējošiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Daugavpils novada pašvaldībā vai arī ir jābūt Daugavpils novada vidusskolas absolventam (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas). Studējošajam jābūt ar sekmju vidējo atzīmi ne zemāku par 6 ballēm. Pēc augstskolas absolvēšanas 3 gadus būs jānostrādā pie attiecīgā uzņēmēja.

Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Pašvaldība gatava izpalīdzēt ar dzīvokļiem

Aktuāls jautājums topošiem speciālistiem uzsākot darba attiecības ar darba devēju būs dzīvokļa jautājums.

”Daugavpils novada pašvaldība stipendiātiem, līdz ar darba uzsākšanu attiecīgajā specialitātē nepieciešamības gadījumā var piedāvāt izīrēt pašvaldības dzīvokli. Lai pretendēt uz dzīvojamo telpu, stipendiātiem būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu, darba devēja motivācijas vēstuli un darba līgums. Dzīvoklis tiek piemeklēts pēc iespējas tuvāk darba vietai. Pats stipendiāts arī var norādīt vietu, kurā viņš vēlas izīrēt dzīvokli,” skaidro Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Kas ir jāsniedz komisijai, lai pieteiktos stipendijai?

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2020. gada 31. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Informācijai: Jāzeps Krukovskis Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants tālr.: 65422284, mob.: 26121362 e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Autors un foto: Dainis Bitiņš

https://www.youtube.com/watch?v=FYDEOAxUIsU

Jāņu diena Ambeļos