Būt drosmīgiem, aktīviem un iesaistīties

AKTUĀLI

Biedrība “Augšzemnieki” aprīlī svinēs savu pirmo dzimšanas dienu. Lai arī biedrība ir pavisam jauna, pirmajā gadā ir paveiktas interesantas un radošas lietas, kas iedvesmo apkārtējos cilvēkus izzināt, iesaistīties un darīt ko labu savai vietai.

Iedvesmoties un rīkoties

Biedrības “Augšzemnieki” vadītāja Gunta Kivliša stāsta: “Man ideja par biedrību radās, darbojoties biedrībā “Dvietes vīnogas”, šīs biedrības vadītāja Vanda Gronska mani ļoti iedvesmoja būt pilsoniski aktīvai. Jāteic, kad bija šis apstāšanās mirklis kovida dēļ, kad daudz kas mainījās mūsu ikdienā, es domāju, kāpēc nepamēģināt, un nevis būt tikai dalībniecei “Dvietes vīnogās”, bet izveidot kaut ko mūsu paaudzei, maniem domubiedriem, kas šeit aktīvi darbojas. Biedrībā mēs esam četras klasesbiedrenes un kopā ar vīriem šeit darbojamies. Man ir prieks, ka arī vīri iesaistās, jo katrs no viņiem ir ļoti aktīvs arī savā darbības sfērā – zemkopībā, lopkopībā un citur – tāpēc patiesi priecājos, ka esam sākuši šo ceļu kopā.” Biedrības mērķis ir veicināt dažādas kultūras un sporta aktivitātes tuvākajā apkārtnē. Gunta stāsta, ka biedrības juridiskā adrese ir Dvietē, bet viņu darbība plešas daudz tālāk. Biedrības dalībnieki nāk no Pilskalnes, Bebrenes, Dvietes, tāpēc ir vēlme darboties visās šajās vietās, aptverot Sēlijas rietumu pusi Augšdaugavas novadā: “Mēs neesam vienas konkrētas adreses biedrība, bet gribam darboties plašāk, Augšzemes ietvaros. Arī ģeogrāfiski šī skaitās kā Augšzemes augstiene, kur dzīvojam, tāpēc arī radās nosaukums “Augšzemnieki””.

Piedāvāt ko nebijušu ir veiksmes atslēga

Biedrība “Augšzemnieki” 14. aprīlī svinēs savu dzimšanas dienu, bet, kā saka biedrības dalībnieces, datumam nav nozīmes. Ideja par biedrību jau kādu laiku virmoja prātos. Kā grūdiens šim notikumam bija Sēlijas kultūras programmas izsludināšana, kas, biedrības prāt, ir lieliska iespēja realizēt savas idejas, tāpēc tika oficiāli reģistrēta biedrība. Pirmajā darbības gadā ir uzrakstīti divi projekti Sēlijas kultūras programmai, viens no tiem tika apstiprināts – “Augšzemnieki” organizēja izstādi un gleznošanas darbnīcu par godu māksliniecei Sofijai Samsonei, kas nākusi no Dvietes pagasta. Gunta stāsta: “Daudzi par šo mākslinieci neko nezināja, jo II Pasaules kara laikā viņa devās bēgļu gaitās uz Zviedriju. Man likās svarīgi, lai vietējie uzzina, ka mums ir šāda personība, kas Zviedrijā bijusi populāra gleznotāja. Mēnesi Dvietes Kultūras namā varēja apskatīt izstādi, un izstādes atklāšanas pasākumā uzaicinājām mūziķus Elzu Rozentāli un Jāni Ruņģi. Saņēmām pozitīvas atsauksmes, šķiet, ka pasākums izdevās un bija patiesi sirsnīgs.” Biedrība pagājušā gada laikā organizēja arī četras erudīcijas spēles “Augšzemnieki prāto”. Spēles notika Dvietē, Bebrenē un Ilūkstē, kur interesenti varēja pieteikt savu komandu un lietderīgi pavadīt savu laiku. Erudīcijas spēlē tiek apskatīti dažādi jautājumi, kā teic biedrības dalībniece Elīna Palkeviča, ir svarīgi, ka komandā piedalās dažādu paaudžu cilvēki ar dažādām interesēm, jo tad ir lielāka iespēja pareizi atbildēt uz jautājumiem. Gunta stāsta, ka kopā ar vīru izdomā jautājumus spēlei, bet nedalās ar biedriem, jo viņai ir nozīmīgi, ka draugi arī piedalās un ir kā atbalsta komanda, tad ir lielāka motivācija censties un organizēt arī nākamās spēles. “Augšzemniece” Aija Kriškijāne sākumā bija iedomājusies, ka jautājumi būs pavisam vienkārši, bet izrādās, ka ir, ko padomāt. Lai arī tas nav viegli, tomēr ir azarts doties uz nākamajām spēlēm, jo tās patiešām ir aizraujošas. Guntai ideja par erudīcijas spēlēm radusies, šāda veida aktivitātes apmeklējot Rīgā: “Man šķita, kāpēc gan es nevarētu kaut ko tādu organizēt pie mums? Šīs spēles ir lieliskas, jo tās ir izzinošas, liek neatslābt, sekot līdzi aktualitātēm un vispār interesēties par dažādām tēmām. Viens no “Augšzemnieku” mērķiem ir veicināt sabiedrības izglītošanos, tā ir ne tikai kultūra, koncerti, jautrība, bet arī tiešām izglītojoši pasākumi, ko mēs vēlētos organizēt.” Biedrība savas darbības laikā ir paspējusi arī iesaistīties un dot savu artavu projekta rakstīšanā, lai Dvietes pagasts iegūtu “Viedā ciema” atpazīstamības zīmi.

Saredzēt iespējas attīstībai

“Augšzemnieki” pagaidām strādā ar dažādu pasākumu organizēšanu, bet nevēlas pie tā apstāties, ir plāns darboties dažādos virzienos, gan rakstot LEADER projektus, gan kā savādāk piesaistot finansējumu. Dvietes pagastā atrodas Dvietes muižas magazīnas klēts, kas ir vēsturiski nozīmīga ēka, tai šogad paliek 150 gadi. Biedrība cer reiz darboties šajā ēkā, lai varētu tajā ierīkot muzeju un semināru telpu, jo ēka ir pietiekami plaša, kā arī tās vēsture ir bijusi gana iespaidīga, lai tai to turētu godā: “Tā ir pelnījusi būt kā kultūras piemineklis, un mums ir idejas, ko tur varētu attīstīt, kā arī LEADER būtu izcils palīgs šo ideju realizēšanai.” Biedrībai ir idejas arī par inventāra iegādi vietējo iedzīvotāju sportisko aktivitāšu un tūrisma veicināšanai - gribētu iegādāties velosipēdus, laivas, SUP dēļus, katamarānus, lai gan vietējie varētu attīstīt veselību veicinošas aktivitātes, gan piedāvāt pakalpojumu tūristiem.

Gunta stāsta, ka kopumā ir daudz ideju, ko gribētu realizēt, uzsvaru liekot uz izglītojošo, intelektuālo, zinātnisko: “Tuvākajos gados Dvietes pagastā un apkārtnē ar zinātni saistītiem cilvēkiem aprit apaļas jubilejas. Būtībā turpmākos 10 gadus mēs katru gadu varam svinēt kāda vietējā zinātnieka, vēsturnieka vai vēl kādas nozīmīgas personības jubileju. Mūsu un nākamā paaudze par šiem cilvēkiem neko nezina, tāpēc ir nozīmīgi stāstīt Augšzemes iedzīvotājiem par šiem cilvēkiem. Noteikti ir doma arī organizēt apmācības, seminārus, arī bērnus iesaistīt aktivitātēs. Ideju nākotnei ir tiešām daudz, tikai nepieciešams laiks un resursi, lai to visu īstenotu.”

Viss ir pašu spēkos

Runājot par savas vietas attīstību, Aija uzskata, ka viss ir pašu spēkos, jo tikai katras vietas iedzīvotājs var redzēt, kas viņa pagastā vai ciemā ir nepieciešams. Arī Elīnai šķiet, ka katram ir jādara labākais, kas ir viņa spēkos, lai labi dzīvotu: “Es uzskatu, ka laukos paliek dzīvot stiprākās un bagātākās ģimenes visos aspektos. Ja mēs saviem bērniem rādīsim piemēru, ka ir jādara, jābūt aktīviem, arī viņi tādi augs, gribēs darboties, iesaistīties.” Gunta teic, lai gan mūsu novads nav bagātākais ar vietējiem uzņēmējiem, tomēr gribētos, lai cilvēki vairāk sasparojas, ir drosmīgāki, kā arī pašiem ir jābūt aktīviem savās jomās, lai veicinātu šo izaugsmi. Viņa uzskata, ka ir ļoti svarīgi, ka pašvaldība atbalsta jaunos uzņēmējus, bet tikpat svarīgi ir organizēt arī seminārus un apmācības, lai iedrošinātu iedzīvotājus, lai veicinātu domāšanu, attīstītu idejas un radītu savus uzņēmumus. Gunta teic: “Cerot uz attīstību, viss ir jādara pašiem, nevar gaidīt to no citiem”.

Aija aicina cilvēkus būt pozitīvākiem, novērtēt citu cilvēku paveikto, kā arī dalīties ar labajām lietām: “Paskatoties uz to, kas šobrīd notiek pasaulē, mēs nevaram ne par ko gausties, tāpēc aicinu cilvēkus saskatīt vairāk labās lietas un par tām stāstīt citiem!” Arī Elīna pievienojas šim aicinājumam novērtēt citu cilvēku ieguldīto darbu un laiku, kā arī iedvesmoties un kļūt aktīvākiem. Gunta teic: “Es novēlu saviem vienaudžiem būt drosmīgākiem, aktīvākiem un atbalstošākiem!”

Ar biedrības aktivitātēm var iepazīties, sekojot vietnes Facebook lapā “Augšzemnieki” un biedrības mājaslapā https://augszemnieki.mozello.lv/

Rakstu par izstādes atklāšanas pasākumu var lasīt te: https://www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/izstade-nezinama-selijas-maksliniece-sofija-samsone-dviete/

Teksts: Māra Multiņa
Foto: M.Multiņa, biedrības “Augšzemnieki” arhīvi

Aptauja par novadā pieprasītām profesijām