Biedrības “Silenes stariņi” realizētais senās garīgās kultūras mantojuma saglabāšanas projekts

Tūrisms

Biedrība “Silenes stariņi’ ar Daugavpils novada domes piešķirto finansiālo atbalstu programmas ”Atbalsta fonds biedrībām” ietvaros un Silenes Romas katoļu draudzes līdzfinansējumu no š.g. 1.maija veiksmīgi realizēja projektu “Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas pagastā” II kārtu.

Garīgās vērtības sniedz būtisku ietekmi sabiedrības attīstībā, audzinot cilvēkos patiesīgumu, labestību, līdzjūtību, tāpēc Skrudalienas pagastā liela uzmanība tiek pievērsta kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanai.

Silenes ciematā atrodas Latvijas vēstures liecinieks, viens no vērtīgākajiem Latgales vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem - Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca, kurā 2018.gadā ar Daugavpils novada domes piešķirto finansiālo atbalstu tika ierīkotā vērtīga kultūrvēsturisku priekšmetu ekspozīcija. Šeit ir savākti dažādi garīgās dzīves un kulta priekšmeti, kā arī medaljoni un relikvijas, kas radīti laika posmā no 18.-21.gadsimtam. Īpašs lepnums ir ekspozīcijā atrodamā liturģisko tērpu kolekcija. Visi tie ir ļoti skaisti un unikāli eksponāti.

Šogad tika ierīkota ekspozīcijas otrā daļa, kas ir veltīta ticības lieciniekiem priesteriem Miķelim Kļaviņam, Jāzepam Pudānam un Longinam Lapkovskim. Viņu dzīve ir spilgts piemērs kalpošanai Dievam un cilvēkiem. Padomju terora laikā viņus deportēja Krievijā. Jāzeps Pudāns gāja bojā no bada, kad viņam bija tikai 39 gadi. Miķelis Kļaviņš pēc atgriešanās līdz savai nāvei kalpoja Silenes Romas katoļu baznīcā, bet Longins Lapkovskis Medumu Romas katoļu baznīcā. Ir saglabājušies viņu arhīvu dokumenti, sprediķu raksti, piezīmju grāmatiņa, personīgās lietas un fotogrāfijas. Tas viss ir ļoti vērtīgs materiāls, kurš dod priekšstatu par ticības liecinieku dzīves gaitu, kā arī dod iespēju  popularizēt sakrālo mantojumu un piesaista uzmanību sabiedrības plašākai auditorijai.

Ekspozīcija tika papildināta ar mežģīņu izstrādājumiem, kulta priekšmetiem, kā arī izšuvumu kolekciju. Tas viss līdz šim laikam glabājās baznīcā.

Ekspozīcija kļuva par unikālu objektu savā reģionā, jo tika iekļauta Daugavpils novada tūrisma maršrutā un ir nozīmīga Latgales kultūrmantojuma daļa, kas palīdz attīstīt Daugavpils novada kultūrvides dažādību.

Folkloras kopas "Speiga" 20.dzimšanas diena