Biedrība “Silenes stariņi” realizēja projektu “Palīdzot dabai, palīdzēsi sev”

AKTUĀLI

Ar mērķi radīt jauniešiem interesi par sava novada „zaļajām vērtībām,” nepieciešamību tās saglabāt, paaugstināt jauniešu informētības un zināšanu līmeni par dabas aizsardzību un vides problēmām, nodrošināt iespēju izmantot līdz šim neiepazītas darba metodes un tehnoloģijas, piedalīties eksperimentos biedrība “Silenes stariņi” sadarbībā ar jauniešu darba grupām no Skrudalienas, Salienas un Tabores pagastiem veiksmīgi realizēja projektu “Palīdzot dabai, palīdzi sevi!”.

Projekta tiešā mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem, kuri bija ieinteresēti izprast apkārt esošo vidi, esošās problēmas, kā arī vēlējās uzzināt, kā saglabāt sev apkārt esošo vidi, lai kopā radītu pārmaiņas un uzlabotu savu apkārtni. Ar mērķī popularizēt projekta ideju starp novada jauniešiem projekta gaitā regulāri tika veikti informatīvas aktivitātes. Jauniešu no Salienas, Skrudalienas un Tabores pagastiem sagatavoja vietu galvenajam pasākumam, organizējot sakopšanas talku Sila ezera krastā. Talkas dalībnieki savāca atkritumus, sagatavoja  vietu teltīm, ugunskuram un sporta aktivitātēm.

Pasākums “Pārzini savu vidi” sākas  12. augusta no 16.00 un turpinājās visu nakti līdz 07.00 no rīta. Tajā piedalījās 40 Augšdaugavas novada jaunieši un viesi.

Dienas laikā bija organizēti “jautrā futbola” un pludmales volejbola turnīri. Jautrais futbols bija tik interesants un aizraujošs, ka jaunieši sacentās gandrīz četru stundu laikā, parādot savu izturību un spēju strādāt komandā ierobežotu kustību apstākļos. Turnīru laikā jaunatnes uz ugunskura pagatavoja garšīgu plovu, sacepa kartupeļus, jo iztērētā enerģija bija jāatjauno pirms nākamā pasākumā, kurš bija ieplānots jau diennakts tumšajā laikā.

Piesaistot DU Sistemātiskās bioloģijas centru un biedrību “DU Dabas izpētes un vides izglītības centrs”, bija organizēta pētnieku laboratorija “Nakts kukaiņi savā brīnumainajā pasaulē”. Pasākuma laikā jaunieši varēja iejusties biologa ādā, pētot dzīvo dabu kopā ar entomologu - lepidopterologu (pēta tauriņus) Nikolaju Savenkovu un entomologu - amatieri, kolekcionāru Valēriju Streļcovu. DU kukaiņu pētnieki kopā ar jauniešiem nakts laikā vēroja atlidojošos seškājaiņos. Tāpat jaunieši vēroja zinātnieku aprīkojuma demonstrējumus, tauriņu kolekciju un klausījās biologu stāstus par ekspedīcijās piedzīvoto. Pētnieku laboratorijas laikā jauniešiem izdevās pamanīt migrējošo zīdtauriņu sugu. Pasākums palīdzēja ieraudzīt, izzināt un iemīlēt daudzveidīgo, unikālo  kukaiņu pasauli.

Tumšā laikā, izmantojot tikai speciālu laukuma un volejbola tīkla ierobežojuma apgaismojumu, tika organizēts nakts volejbola turnīrs. Pēc tam sākās tik ļoti gaidītā nakts diskotēka. Visi, kas grib atpūsties, varēja to izdarīt uzstādītajās teltīs.

Projekts “Palīdzot dabai, palīdzēsi sev” ir turpinājums tam darbam, ko jaunieši ir paveikuši un apguvuši līdz šim laikam, lai veicinātu jauniešu izpratni par to, cik nozīmīgi ir saglabāt dabas vērtības nākamajām paaudzēm, parādot, ko dabā var darīt, nenodarot tai kaitējumu, turpinātu jauniešu izglītošanu par novada teritorijas faunu, un lika saprast, cik unikāla ir daba, un cik neparastā un bagātā vietā atrodas novada teritorija.

Informāciju sagatavoja biedrības “Silenes Stariņi” valdes locekle Sofija Mole un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Lapkovska

Tūrisma rallijs “Mana Bebrene”