Biedrība “19 naglas” noslēdz nometņu sezonu

AKTUĀLI

Biedrība “19 naglas” šogad organizēja 3 veselības veicināšanas nometnes sākumskolas vecuma bērniem Augšdaugavas novadā – Demenē, Medumos un Naujenē. Kopumā nometnēs bija iespēja piedalīties 60 Augšdaugavas novadā deklarētiem bērniem.

Nometnes ietvaros tika popularizēts veselīgs un aktīvs dzīvesveids. Katru rītu bērni iesāka ar rīta rosmi un visas dienas garumā viņiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Bērniem tika organizētas nodarbības ar psihologu, deju meistarklases, orientēšanās nodarbības, tikšanās ar ugunsdzēsējiem un citu dienestu pārstāvjiem, veselīga uztura meistarklases. Nedēļas garumā bērniem bija iespēja uzlabot savas komunikācijas prasmes ar vienaudžiem, iemācīties strādāt komandā.

Nometne tika organizēta projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Biedrības “19 naglas” valdes locekle un nometnes vadītāja Milāna Loča

Pagasta svētki Medumos ar labdarības noskaņu!