Bezmaksas veselīga dzīvesveida nometne jauniešiem Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā 

AKTUĀLI

Norises laiks: 17.-21. jūlijs plkst. 9.00 – 16.00 
Norises vieta: Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, Raiņa iela 33A, Ilūkste, Ilūkstes pilsēta, LV-5447
Dalībnieku vecumposms: jaunieši no 13 gadu vecuma

Pieteikuma anketa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemUoXqpN3wBa_oGq0EaIzi33FZLA6axlHCYnz_VdSs9rpy1w/viewform   

Nometnes ietvaros paredzētas teorētiskās un praktiskas nodarbības ietverot sekojošas tēmas: veselīga uztura pamatprincipi, fizisko aktivitāšu veicināšana un to nozīme, psihiskā veselība, atkarību izplatīšanās mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība. Nometnes programma plānota, iekļaujot radošās darbnīcas garīgās veselības stiprināšanai, savstarpējās komunikācijas un emocionālās attīstības uzlabošanai, organizējot grupu, individuālās nodarbības, aktivitātes ārtelpā.

Nepieciešamo inventāru nodrošinās nometnes organizatori.

Dalībnieka vecākam vai aizbildnim, pēc anketas aizpildīšanas nepieciešams:

– iesniegt nometnes vadītājam ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma iegūta primārās veselības aprūpes ārsta izziņu par dalībnieka veselības stāvokli, kurā ir norādīta atļauja piedalīties nometnē, ir apliecināts, ka dalībniekam nav infekcijas slimību pazīmes.

Apstiprinājumu par dalību un turpmākās norādes saņemsiet e-pastā.

Jautājumu gadījumā rakstiet elizabete.ozola@onplate.lv vai zvanīt +371 27412036

Nometne īstenota, organizēta projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Nometne “Ziņkārīgā vārna” Ilūkstē