Nometne “Ziņkārīgā vārna” Ilūkstē

Ilūkste

No 26.06 līdz 30.06 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā, sadarbībā ar IK “Mikado Ilūkste” jau divdesmit trešo gadu pēc kārtas notika vasaras dienas nometne "Ziņkārīgā vārna". Katra nometnes diena sākās ar rīta rosmi un veselīgām uzkodām. Nometnes laikā bērniem tika piedāvātas vairākas interesantas un aizraujošas aktivitātes: ekskursija uz Inženieru arsenālu Daugavpilī un Medumu I Pasaules kara muzeju, izzinošas nodarbības ar jaunsargiem Kasparu Kancānu un Adrianu Vāsuli, orientēšanās spēle Ilūkstē, sportiskās aktivitātes, radošās darbnīcas un meistarklases.

Paldies Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktorei Vandai Rimšai un skolotājiem Marutai Guoģei, Aijai Žuravskai, Amandai Slobožaņinai, Aijai Čunčulei, Viktoram Jasiņavičam, Onai Lapai, Mairitai Rimovičai, Dainai Paukštei, Kristapam Isodam un IK “Mikado Ilūkste” vadītājai un nometnes organizatorei Tatjanai Mašņukai. Kā arī īpašs paldies jauniešiem, skolotāju palīgiem: Samantai Dzenei, Aivai Užulei un Everitai Lapeško. Paldies bērnu vecākiem par sadarbību un atbalstu un centra darbiniekiem par sakoptu un tīro vidi nometnes laikā.

Lai visiem jauka, saulaina, neaizmirstama vasara!

Teksts, foto: Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Pabeigta Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” renovācija