Bērnu rīts “Brīnumi jau nebeidzas” Nīcgalē

Kultūra

1. februārī bērnu rītā "Brīnumi jau neizbeidzas", Nīcgalē atzīmēja bērnu dzejnieka Vitauta Ļūdēna 80. dzimšanas dienu.

Bibliotēkā pulcējās bērnudārza audzēkņi, lai kopā svinētu dzejnieka Vitauta Ļūdēna 80. dzimšanas dienu. Pirms pasākuma grupiņā bērni kopā ar audzinātājām lasīja V.Ļūdēna dzejoļus. Pasākumu atklājot, vecākās grupiņas audzēkņi ar audzinātāju Ināru Ašķeļaņecu sniedza priekšnesumu.

Izspēlējot V.Ļūdēna dzejoļus, dalībnieki būvēja krāsainas lidmašīnas stārķim, strazdam, vardei, susuram, mākonim , pūķim un citiem dzejoļu tēliem. Katram dalībniekam bija iespēja ierakstīt savu īpašo zvaigznīti "ZVAIGŽŅU MĀJĀ".

Lai dzejas brīnumi nebeigtos un turpinātos, bibliotēkas brīnumu maisā katrs dalībnieks varēja izvēlēties sev mazu brīnumiņu - pārsteigumu.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja

Par publisko apspriešanu Skrudalienā