Bērni piedalījās Vides izglītības konkursā

Izglītība

22. martā Daugavpils Inovāciju centrā Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizēja vides izglītības konkursu par ūdens tēmu. Pasākums notika Pasaules ūdens dienā, kuras devīze šogad bija “Esi daļa no pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē”.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par vides aizsardzību un rosināt skolēnu interesi par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu. Konkursa mērķauditorija bija Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. - 9. klašu skolēni, kopumā piedalījās 11 komandas.

Vides izglītības konkurss notika divās daļās: pirmajā daļā tika prezentēti dalībnieku veiktie pētījumi par kādu no tēmām, kas saistītas ar ūdeni, savukārt otrajā daļā dalībnieki piedalījās septiņās izzinošās aktivitātēs klātienē.

Trīs jauniešu (Miķelis, Māra un Elīza) komanda no Vaboles vidusskolas pētīja lauksaimniecības zemes piesārņošanas problēmu un ūdens kvalitāti: “Mēs bijām aizbraukuši uz trīs dažādām pļavām, kur ņēmām zemes paraugus. Tas bija Līksnas pagastā pie Daugavas krasta.” Jaunieši vēlējās noskaidrot fosfātu un nitrātu līmeni dažādos attālumos no ūdens.

Ivars, Emīlija un Sofija no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas: “Mēs veicām projektu par notekūdeņu attīrīšanu. Mēģinājām noskaidrot, kas ir notekūdeņi, kas rada piesārņojumu, un piesārņojumu veidus.” Jaunieši devās uz ūdens attīrīšanas staciju Daugavpilī, kur vērojakā notiek bioloģiskā un mehāniskā attīrīšana.

Jaunietes no Sventes vidusskolas pievērsās apģērbu valkāšanas un pārstrādes paradumu problēmai. Izrādās, lai saražotu vienu T-kreklu ir nepieciešami 2700 l ūdens, turklāt daudzi cilvēki nepārstrādā apģērbu, neatdod to nabadzīgiem, un neaizdomājas par ietekmi uz klimatu. “Organizējām akciju savā skolā, kuras mērķis bija veicināt lietotu apģērbu pārstrādi,” teic Anna un Olga.

“Ikviens no šīs dienas dalībniekiem ir uzvarētājs, neskatoties uz iegūto vietu. Ikviens ir ieguvis jaunas zināšanas, iemācījās prezentēt savu darbu. Tā ir izglītojamo bagātība, kas papildinās izglītības somu,” rezumē Guna Novika.

1. vietu konkursā ieguva Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, 2. vietā palika Sventes vidusskola, 3. vietā – Salienas vidusskola.

Konkurss tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.

Var sākt pieteikties talkai Lielās talkas mājaslapā