Bērni apguva mentālo aritmētiku

AKTUĀLI

No 14. līdz 21. jūnijam Daugavpils novada 12 bērni ar invaliditāti vecumā no 7 līdz 14 gadiem piedalījās Mentālās aritmētikas nometnē Aglonas novadā. Nometni organizēja Preiļu novada biedrība “Sofija” un tā tika finansēta no Daugavpils novada Sociālā dienesta budžeta 1440 eiro apmērā.

Mentālā aritmētika ir metode, ar kuru var panākt, lai bērni matemātiku uztver ar prieku. Taču svarīgākais esot tas, ka metode spēj uzlabot bērna sekmes ne tikai matemātikā, bet arī citos priekšmetos, atvieglo valodu apguvi, attīsta pirkstu motoriku un stimulē izmantot visu prāta potenciālu. Kā norāda eksperti, šī metode bērniem ar īpašām vajadzībām palīdz integrēties sabiedrībā, uzlabo uzmanības noturēšanas spēju un koncentrāciju, kuru šādiem bērniņiem bieži pietrūkst. Nometnē bērni ne tikai trenēja uzmanību un atmiņu, bet arī atpūtās sportojot, piedaloties radošajos un tematiskajos pasākumos, kā arī apmeklējot populārākos apskates objektus Aglonā.

Jāatzīmē, ka no 17. līdz 26. jūlijam Demenes pagasta Kumbuļos plānota ikgadējā vasaras nometne 50 bērniem no augsta riska ģimenēm. Nometne, kura tiek finansēta no Daugavpils novada pašvaldības budžeta, nodrošinās bezmaksas atpūtu bērniem no 9 līdz 16 gadiem.

Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam