Bebrenes brīvprātīgās ciemos pie Kalupes sociālo pakalpojumu centra klientiem

AKTUĀLI

Īstenojot Latvijas Sarkanā Krusta  Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas projektu „Protam, varam, darām”, Bebrenes aktīvās brīvprātīgās no rokdarbu kopas „Māra” un biedrības „Sēlene” drēgnā rudens rītā devās uz Kalupes sociālo pakalpojumu centru „Pīlādzis”, lai tā klientus iepriecinātu ar jaunām un darbīgām idejām. Sociālā centra iedzīvotāji mūs sagaidīja ar sirsnīgiem smaidiem un ziņkārīgiem skatieniem.

Šoreiz gatavojām ābolu desertu - pildījām ābolus ar augļiem, ogām, šokolādi, zaļumiem, kā arī no papīra un dzijas veidojām groziņus saldumiem. Aktīvie un darbīgie centra iedzīvotāji ar entuziasmu un aizrautību izgrieza, bēra, pildīja,  pina, līmēja, tamborēja un priecājās par katru paveikto darba posmu un visu padarīto darbu kopā.

Paldies  Kalupes sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis ” darbiniekiem par sirsnīgo uzņemšanu un LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas brīvprātīgajiem par ieguldīto laiku un darbu.

Informāciju sagatavojusi:
LSK Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska

Novada domes ārkārtas sēde