Jau septīto gadu notiks pasākums “Baznīcu nakts”

AKTUĀLI

Latvija ir bagāta ar daudzveidīgu kultūras un arhitektūras mantojumu. Tas nozīmīgā mērā veido Latvijas identitāti un mūsu valsts – pilsētu un novadu – tūrisma piedāvājuma saturu. Liela vērtība Latvijas kultūras tūrisma piedāvājumā ir sakrālajam mantojumam – Latvijas baznīcu ēkām.

Pilsētu un lauku dievnami glabā mūsu tautas vēsturi – tie ir bijuši liecinieki daudziem jo daudziem Latvijas ģimeņu un dzimtu vēstures notikumiem – laulībām, kristībām un lūgšanām dzīves ceļos.

Jau septīto gadu Latvijā norisināsies “Baznīcu nakts”. Notikums ir kļuvis par garīgu kultūras pieredzi visas Latvijas dzīvē, ik gadu apvienojot vairāk nekā 100 dievnamu, kur ar dažādiem pasākumiem apmeklētāji tiek aicināti iepazīt baznīcu, tās kultūras un garīgās vērtības. Baznīcu nakts pasākumi ir piemēroti ģimenēm, draugu grupām un individuāliem apmeklētājiem, un dalība tajos ir bez maksas.

Kultūras notikums Baznīcu nakts maija pēdējā sestdienā aicina iepazīt baznīcu mantojumu. Taču Baznīcu nakts ilgst tikai sešas stundas – no 18.00 līdz pusnaktij. Tas ir pārāk īss laiks dievnamu iepazīšanai. Tādēļ 2021. gadā pirmo reizi Baznīcu nakti papildināja un paplašināja Atvērto baznīcu diena.

Šogad Atvērto baznīcu diena ar aicinājumu – Apceļosim baznīcas! – notiks sestdien 28. maijā no pulksten 10.00 līdz 22.00. Baznīcu nakts laiks, kā tas jau ir ierasts, būs no 18.00 līdz pusnaktij.

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms 13 gadiem Baznīcu nakts  aizsākās Austrijā kā Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam tas norisinājās arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Igaunijā, bet no 2014. gada – Latvijā.

Baznīcu nakti no algotā darba brīvajā laikā organizē domubiedru grupa - nodibinājums "Baznīcu nakts fonds". Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Baznīcu nakts ir aizsākusies un notiek, pateicoties cilvēku brīvprātīgam darbam un atbalstam.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, pateicoties baznīcu draudžu cilvēku kalpošanai, valsts budžeta, pašvaldību, Eiropas Savienības un privāto ziedotāju finansējumam, ir izdevies atjaunot un restaurēt daudzus dievnamus. Tajā pašā laikā mazāk ir darīts, lai Latvijas ļaudis un mūsu valsts viesi varētu sakrālā mantojuma vērtības iepazīt – lai dievnamu durvis būtu biežāk atvērtas cilvēkiem arī ārpus dievkalpojumu norises laika. Tādēļ Baznīcu nakts fonds ir ierosinājis gada ritējumā vismaz vienu sestdienu rīkot Atvērto baznīcu dienu – vienu dienu katrā pilsētā, katrā novadā veltīt, lai dāvātu iespēju cilvēkiem mūsu baznīcas iepazīt tuvāk.

Atvērto baznīcu dienas ideja un aicinājums “Apceļosim baznīcas!”ir radies, ar sirsnīgu pateicību vērojot Latvijas pilsētu un novadu baznīcu draudžu – garīdznieku un brīvprātīgo – rūpes par saviem dievnamiem, viņu gadiem ilgo kalpojumu, uzturot un atjaunojot mūsu Latvijas baznīcas. Viņu ar Dieva palīgu un daudzviet ar vietējās pašvaldības atbalstu paveiktais ir bagātība, kurai ir vērts veltīt vienu īpašu dienu gadā – Atvērto baznīcu dienu. Ikvienam cilvēkam, ģimenei un viesim no ārzemēm tāda diena būtu aicinājums apceļot Latvijas dievnamus – vēl neredzētos un tos, ar kuriem saista savas ģimenes un dzimtas vēsture. Šogad Atvērto baznīcu dienai un Baznīcu naktij būs arī īpašs uzdevums uzaicināt uz pasākumu Latvijā patvērumu atradušos ukraiņu bērnus, viņu vecākus un vecvecākus.

Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā notikuma kartē notiek no 4. marta baznicunakts.lv.

LUCAS 2022 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums