Augšdaugavas novads godam pārstāvēts XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos

AKTUĀLI

Nenogurstoši pārvarot visus Covid – 19 pandēmijas liktos šķēršļus un ierobežojumus, arī Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi sasniedza piecus gadus gaidīto mērķi – dalību XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, kuri norisinājās no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā. Šogad svētki bija īpaši piepildīti ar 150 gadu senu, iedvesmojošu kora dziedāšanas tradīciju un elpu.

Svētkos piedalījās 24 novada amatiermākslas kolektīvi, kopumā 430 dalībnieki.

Svētku pamatu pamats ir kora dziedāšana. Augšdaugavas novadu pārstāvēja divi kori: novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris “Latgale” (diriģente Anita Zarāne, koncertmeistare Olga Bančenkova) un Ilūkstes Kultūras un mākslas centra Lašu koris (diriģente Maija Žigajeva). Gatavojoties svētkiem, koriem bija jāapgūst līdz šim nepieredzēti liels kora dziesmu skaits – vairāk kā 40 dziesmas, kuru vidū ir gan kora dziesmas klasika, gan jaundarbi. Šajos Dziesmu svētkos kori piedalījās divos koncertos: koru lielkoncertā “Tīrums. Dziesmas ceļš.” un svētku noslēguma koncertā “Kopā augšup”, kā arī abu koncertu ģenerālmēģinājumos.

2023. gada Svētku lielais notikums ir arī jaunā estrāde Sidraba birzs, kas ar savu jauno vizuālo ietērpu papildināja kopkora izskatu un skanējumu.

Īpašs un pirmreizējs šajos svētkos bija arī Latvijas diriģentu kopkoris, kas ar savām profesionāli skanīgajām balsīm apvienojās koncertā “Diriģents”. Šajā koncertā novadu pārstāvēja Anita Zarāne, Olga Bančenkova un Maija Žigajeva. Koncerta programma tika veidota, balstoties uz pašu diriģentu ieteiktajām dziesmām.

Viskuplāk Augšdaugavas novadu pārstāvēja dejotāju saime - svētkos piedalījās 10 deju kolektīvi.

Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme” (vadītāja Aija Daugele) deju soļus izdejoja trijās deju programmās: Latviešu skatuviskās dejas lielkoncertā “Balts” Arēnā Rīga, deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs” Daugavas stadionā un noslēguma koncertā “Kopā augšup” Mežaparkā. No agra rīta līdz vēlam vakaram, dažbrīd līdz spēku izsīkumam, dejotāji devās uz neskaitāmiem deju mēģinājumiem. Gan lielkoncertos, gan noslēguma koncertā gūtās emocijas ņēma virsroku pāri nogurumam un “Līksmes” dejotāji lepni paceltu galvu izdejoja gan Vidzemes, gan Kurzemes, gan Latgales skatuves deju rakstus.

Deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs piedalījās arī Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs “Ance” (vadītāja Anita Meikšāne), Vaboles pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Aisma” (vadītāja Ināra Podniece), Maļinovas pagasta Saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Druvāni” (vadītāja Antra Dombrovska), Dvietes pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne), Līksnas pagasta Kultūras nama  vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” (vadītāja Kristīne Vasiļevska), Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lakši” (vadītāja Aija Daugele), Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pilskalne”(vadītāja Antonija Stalidzāne), Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs “Ozolzīles” (vadītāja Sandra Stašāne). Īpaši un atmiņā paliekoši XVII Deju svētki ir Sventes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Ezerzvani” (vadītāja Oksana Petaško), kas svētkos piedalījās pirmo reizi.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas lietišķās mākslas studija “Pūpoli” (vadītāja Maija Kivleniece) ar klūgu pīšanas meistardarbnīcu aizrāva simtiem interesentu no visas pasaules. Vairākas dienas rādot savas klūgu pīšanas prasmes citiem, radošās un aktīvās studijas dalībnieces bija priecīgas un iedvesmotas no svētku sajūtas un cilvēku intereses par viņu darbu. “Pūpolu” dalībnieču darbi rotājās arī tautas lietišķās mākslas izstādē “Mēs”, tādā veidā papildinot izstādes saturu ar amata meistaru klūgu pinumiem. 

Vismazākie un visjaunākie Svētku dalībnieki ir Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova). Kolektīvā spēlē trīs pirmās klases audzēkņi. Viņi piedalījās svētkos kokļu mūzikas lielkoncertā “Laika upe” Ķīpsalā.

Vokālo žanru svētkos pārstāvēja divi kolektīvi. Višķu Kultūras centra vokālais ansamblis “Anima Corde” bija īpašā vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” dalībnieces. Kolektīva vadītāja Agate Sergejeva no dziesmusvētkiem mājās pārveda labu garastāvokli, stāstu par dziesmu un emocijas.  

Kapelu maratonā Vērmanes dārzā un Esplanādē spēlētprieku rādīja Ambeļu pagasta folkloras kopa “Speiga” (vadītāja Aija Ozoliņa) un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans).

Tautu dienā  “Raduma spēks” ar īpašiem slāvu tradicionālajiem dziedājumiem un klezmermūziku skatītājus priecēja Naujenes pagasta Kultūras centra slāvu tradīciju ansamblis “Radenie” (vadītāja Tatjana Čuprova), Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans) un Skrudalienas pagasta Silenes Kultūras nama vokālais ansamblis “Līgaviņas” (vadītāja Inna Kralika).

Folkloras dienā “Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums” starp 130 Latvijas un diasporas folkloras kopām, etnogrāfiskajiem ansambļiem, mazākumtautību ansambļiem, Latgales un Sēlijas balsis Rīgā ieskandināja Vaboles pagasta Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis” (vadītājs Artūrs Uškāns), Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni” (vadītāja Anna Briška), Bebrenes pagasta Kultūras nama folkloras kopa “Ritam” (vadītāja Gunta Radzoba).

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki sākās ar gājienu. Pateicamies ikvienam, kas pielika roku Augšdaugavas novada gājiena koncepcijas izstrādē un organizēšanā: Olgai Gžibovskai, Mārim Susejam, Ivaram Smanam, Marinai Baranovskai, Milānai Ločai, Jānim Briškam, Andrejam Repinam, Jeļenai Merņakai, Vladam Streļcovam, Valdim Grebežam, Ilonai Linartei-Ružai, Ērikam Valpēteram, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, rokdarbniecēm: Inetai Pīķei no Līgatnes,  Aijai Upītei no Prodes, Sintijai Gipterei, Marijai Vingrei, Elitai Poļakovai, Skaidrītei Bogdānovai, Zilgmei Škutānei,  no Līksnas, Guntai Semjonovai no Subates, Diānai Mikulānei, Anitai Drozdovai, Olgai Jodiņai, Nataļjai Samojlovai no Medumiem, Ilvai Baranovskai no Demenes, Marijai Miševičai no Sventes, Olgai Kuzminai no Naujenes, Inesei Zuģickai, Terēzijai Ūbelei, Vitai Litiņai, Marinai Baranovskai, Jeļenai Merņakai, Intai Uškānei.  

Pateicamies  Augšdaugavas novada pašvaldības domei, centrālajai administrācijai, visām pagastu pārvaldēm, pārvalžu vadītājiem un kultūras darbiniekiem, kuru kolektīvi piedalījās Svētkos.

Īpašs paldies Kalupes, Naujenes, Maļinovas, Līksnas, Skrudalienas, Nīcgales, Sventes, Vaboles, Bebrenes pagastu autobusu šoferiem, SIA “Miks Bus”, SIA “Vikingi” un PA “Višķi” autovadītājiem, kas rūpējās par kolektīvu nogādāšanu uz svētku norisēm.

Paldies ikvienam par kopābūšanu!

Sāksim gatavoties XXVIII vispārējiem latviešu Dziesmu un XVIII Deju svētkiem!

Sagatavoja: Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde

Novadīta jauniešu muzikālā viktorīna