Augšdaugavas novadā viesojas Priekuļu apvienības pārvaldes pārstāvji

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Centrālas administrācijas un Naujenes pagasta pārvaldes pārstāvji 27.oktobrī tikās ar Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes delegāciju. Pieredzes apmaiņa notika nesen atjaunotajā Naujenes bibliotēkā.

Vizītes sākumā Bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska pastāstīja viesiem par iestādes funkcionēšanu un piedāvātajiem pakalpojumiem, bet vissvarīgākā daļa bija abu pašvaldību pārstāvju diskusija, kurā tika apspriesti aktuāli jautājumi par ceļu uzturēšanu, iepirkumu veikšanu, mežsaimniecību vai pašvaldību kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem. Visā valstī aktuāls un sāpīgs temats ir realizētas skolu reformas.

Cēsu novada Priekuļu apvienību pēc 2021.gada novadu reformas veido četri pagasti: Mārsnēni, Liepa, Priekuļi un Veselava, bet tās kopplatība ir 301,8 km2. Apvienības teritorijā dzīvo 8256 iedzīvotāji (2020.g.).

Iespēja topošajiem un esošajiem uzņēmējiem