Augšdaugavas novada skolēnu Skatuves runas konkurss

Izglītība

Katru gadu, veicinot pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties Skatuves runas konkursā. Lai arī šajā mācību gadā līdz šim klātienē pasākumus rīkot nevarējām, tas netraucēja attālināti īstenot vairākas aktivitātes interešu izglītībā ne tikai valstī, bet arī Augšdaugavas novadā.

Šogad no Augšdaugavas novada četrpadsmit izglītības iestādēm Skatuves runas konkursam sākotnēji tika iesūtīti 34 pieteikumi, no kuriem video materiālu ar priekšnesumu iesūtīja 29 dalībnieki. Dalībnieki kopā ar skolotājiem bija izvēlējušies tematiski daudzveidīgus un aizraujošus gan klasiķu, gan mūsdienu autoru dzejoļus un prozas darbus par skolēniem aktuālām tēmām.

Katra dalībnieka iesūtīto video materiālu izvērtēja kompetenta ekspertu komisija: režisore, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” direktore, teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, Daugavpils Teātra aktrise, skatuves runas pedagoģe Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Inese Ivulāne-Mežale, Daugavpils Universitātes docente, literatūrzinātniece, filoloģijas doktore Rudīte Rinkeviča.  

23. martā zoom platformā notika novada “Skatuves runas” konkursa noslēguma pasākums, kurā rīkotāji un eksperti tikās ar skolotājiem, lai paziņotu rezultātus. Eksperti pateicās visiem skolotājiem un skolēniem, norādīja, ka ar interesi klausījās dalībnieku sniegumu, jo katrs bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”, daži izcēlās ar īpašu atraktivitāti vai skaistu valodu, dažus priekšnesumus noskatījās vairākkārt. Tomēr tika norādīts arī uz nepilnībām, kurām turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība un tās jānovērš, lai dalībnieku sniegums būtu vēl labāks. Konkursa ietvaros, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, profesionāli tika novērtētas katra dalībnieka skatuves runas iemaņas.

Saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu tika piešķirti:

  • seši augstākās pakāpes diplomiElizabetei Vernerei (skol. Ilona Vasiļjeva) no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Kristeram Kuosam (skol. Lilita Bērziņa) un Vitai Ivanovai (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Jurim Lāčauniekam (skol. Iveta Lazareva) no Špoģu vidusskolas, Marekam Bērziņam (skol. Inguna Velika) un Esterei Skrupskai (skol. Kristīne Kucina) no Vaboles vidusskolas;
  • deviņpadsmit I pakāpes diplomiEvelīnai Simanovičai (skol. Marta Vanaga)no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Viktorijai Baranovskai (skol. Oļesja Aleksejeva, Ludmila Ziļa) no Biķernieku pamatskolas, Kevinam Ļebedevam (skol. Mairita Rimoviča) un Bernardam Čamānam (skol. Sandra Davne) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Samantai Dzenei un Annijai Pupiņai (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Maksimam Sidorevičam (skol. Irēna Mukāne) no Kalupes pamatskolas, Renatai Oboļevičai (skol. Jeļena Kiseļova, Tatjana Terentjeva) no Laucesas pamatskolas, Artjomam Karpečenkovam (skol. Jūlija Semjonova, Ināra Parfjonova) un Milanai Filatovai (skol. Skaidrīte Kardele, Anna Karpečenkova) no Lāču pamatskolas, Aleksandrai Solimai (skol. Alita Kokina) un Katarinai Vaikulei (skol. Inese Locika) no Naujenes pamatskolas, Pavēlam Kuzmičam (skol. Lilija Tuktarova, Ilona Kravčenoka) un Jekaterinai Kuzmičai (skol. Lilija Tuktarova, Diāna Bučele) no Randenes pamatskolas, Olesjai Kovaļevskai (skol. Liāna Korabļova)no Salienas vidusskolas, Aminai Smilginai (skol. Aija Valeine)no Sventes vidusskolas, Madarai Aleksejevai (skol. Aloīda Suveizda) no Špoģu vidusskolas, Amandai Semjonovai (skol. Kristīne Kucina) no Vaboles vidusskolas, Jeļenai Goršentovai (skol. Tatjana Kavševiča un Marija Romanovska) no Zemgales vidusskolas;
  • četri II pakāpes diplomiAdelijai Sokolovai (skol. Marija Petrovska, Tatjana Mihailova) no Laucesas pamatskolas, Eduardam Gasperovičam (skol. Antoņina Redkova) no Salienas vidusskolas, Vitalinai Tihomirovai (skol. Alīna Ciunele, Larisa Safronova) un Deividam Dudarevam (skol. Alīna Ciunele, Marija Romanovska) no Zemgales vidusskolas.

Konkursa dalībnieki saņems diplomus un nelielas piemiņas balvas. Savukārt valsts “Skatuves runas” konkursa video finālā Augšdaugavas novadu pārstāvēs visi augstākās pakāpes diplomu ieguvušie dalībnieki. Lai izdodas!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un materiāla iesūtīšanu!

Inese Zuģicka
IP metodiķe

Sibīrija bērna acīm