Augšdaugavas novadā pilnveidota veloinfrastruktūra un tūrisma informācijas pieejamība

AKTUĀLI

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000001 “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, Augšdaugavas novadā ir nomarķēti divi velomaršruti, tūrismu informācijas punktos un viesu mājās izvietoti tūrisma bukletu stendi, velomaršrutu tīkls ir papildināts ar autonomajām apkopes stacijām, izveidots Augšdaugavas novada velomaršrutu ceļvedis, kā arī veikta tūrisma informācijas punktu labiekārtošana.

Projekta gaitā  tika nomarķēts velomaršruts Nr. 791 “Vidussēlijas mazais loks”, kura kopējais garums ir aptuveni 55 kilometri, kurš no Ilūkstes ved caur Dvieti, Bebreni, Eglaini, Šēderi un Pilskalni atpakaļ uz Ilūksti. Velomaršruta oficiālā atklāšana notika augusta beigās. Tajā piedalījās aptuveni 50 aktīvās atpūtas piekritēji no Daugavpils, Ilūkstes, Rīgas un Siguldas. Pasākums ļāva tā dalībniekiem izbaudīt ne tikai sportisku piedzīvojumu, bet arī iepazīt Sēliju un tās kultūru.

Realizējot projektu, tika nomarķēts velomaršruta Nr. 7 “Daugavpils - Salacgrīva” posms “Daugavgrīvas cietums – Ilūkste – Dviete - Dunava”. Pa Daugavas kreiso krastu velomaršruts turpinās līdz Ķegumam, bet pēc tam pāri Daugavai, gar Rīgu uz Ziemeļiem Salacgrīvas virzienā. Velomaršruta Nr. 7 nomarķētā posma atklāšana plānota nākamgad.

Rūpējoties par velobraucēju ērtību, velomaršrutu tīkls ir papildināts ar autonomajām apkopes stacijām, kur ir pieejams kronšteins velosipēda novietošanai, nepieciešamais instrumentu komplekts remontam un gaisa pumpis. Šādas stacijas ir uzstādītas Ilūkstes centrā, kā arī Medumos un Naujenē pie muzejiem.

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, Augšdaugavas novada tūrisma informācijas punktos un viesu mājās izvietoti triju veidu tūrisma bukletu stendi. Projekta gaitā izvietoti kopumā 50 mazie bukletu stendi tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās, pieci lielie bukletu stendi tūrismu informācijas punktos, kā arī veikta šo punktu aprīkošana ar citu tam nepieciešamo infrastruktūru - "i" zīmi, metāla skapjiem un velostatīviem.

Bukletu stendu uzstādīšana Tūrismu informācijas punktos un viesu mājās ļaus informāciju par novadu tūrisma iespējām nogādāt tuvāk viesiem. Bukletos apkopotā informācija ir pieejama arī kopējā Daugavpils un Augšdaugavas interneta vietnē visitdaugavpils.lv.

Projekta ietvaros, kur tas bija nepieciešams, ir veikta arī Tūrisma informācijas punktu labiekārtošana. Visvairāk aktivitāšu ir īstenots Subatē, kur tūrismu informācijas punkta infrastruktūra līdz šim bija vismazāk sakārtota.

Projekta “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā” mērķis ir pilnveidojot tūrisma infrastruktūru un palielinot informācijas pieejamību tūristiem, nokomplektēt tūrisma informācijas punktus un tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietas ar inventāru informācijas pieejamības palielināšanai par tūrisma iespējām novadā un tā apkārtnē, kā arī papildināt velomaršrutu tīklu, lai tas būtu vienmērīgi izvietots pa visu novadu, un pilnveidot velomaršrutus ar autonomām apkopes stacijām.

Īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā”, izdots arī informatīvs buklets par velomaršrutiem.

Projekta Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000001 “Veloinfrastruktūras un tūrisma informācijas pieejamības pilnveidošana Augšdaugavas novadā” attiecināmās izmaksas ir 45 389 eiro, tajā skaitā publiskais finansējums -- 40 850 eiro, ko atbalsta saņēmējam būs tiesības saņemt, īstenojot projektu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Novada skolu sacensības futbolā