Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

AKTUĀLI

Kas?: AUGŠDAUGAVAS NOVADA JAUNATNES SALIDOJUMS

Kad?: 2022.gada 27.augustā, no plkst. 13.00-23.00.

Kur?: Višķu pagasts, stadions un estrāde

Piedalās Augšdaugavas novada jauniešu komandas vecumā no 15-25 gadiem.

Salidojuma laikā ir plānotas sporta sacensības, sadarbībā ar sporta biedrību “Grozs”, radošas darbnīcas, diskusijas un “sarunu aplis” kopā ar EUROPE DIRECT Dienvidlatgales centru.

Informācijai: Olesja Ņikitina, olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv, 65437663.

Sportiskās aktivitātes tiek organizētas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Atvadas vasarai Ilūkstes kultūras un mākslas centrā