Augšdaugavas novada jaunatne uzsāk projektu “Politiķis ir tikai cilvēks”

AKTUĀLI

Pateicoties Jaunatnes politikas Valsts programmas atbalstam, Augšdaugavas novadā tiks īstenots projekts “Politiķis ir tikai cilvēks”, programmas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Vairāku mēnešu garumā novada teritorijā tiks īstenotas daudzveidīgas aktivitātes dialoga veidošanai starp jauniešiem, lēmumu pieņēmējiem un jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām.

Vasaras laikā norisināsies 5 neformālās tikšanās starp jauniešiem un deputātiem – pārgājieni, velo izbraucieni, makšķerēšana, sporta spēļu turnīri – pēc kurām tiks organizētas diskusijas, par jauniešu dzīvi novadā, vajadzībām un interesēm.

Tāpat projekta ietvaros tiks organizētas vairāku dienu apmācības, kuru ietvaros jaunieši mācīsies izstrādāt savas projektu idejas novada jauniešu dzīves kvalitātes īstenošanai. Tiek plānots, ka šīs idejas kalpos kā pamats iedzīvotāju līdzdalības fonda darbībai. Mācību ietvaros jauniešiem arī būs iespēja apgūt debatēšanas prasmes, kas viņiem noderēs turpmākajās projekta aktivitātēs, tostarp debašu simulācijas spēlē, kurā piedalīsies jaunieši un lēmumu pieņēmēji. Projekta izskaņā tiek paredzēta arī jauniešu izstrādāto ideju aizstāvēšana, kas viņiem palīdzēs attīstīt savas prezentēšanas un argumentēšanas prasmes.

Projekta ietvaros norisināsies arī Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums, kurā tradicionāli tiks organizētas neformālās sporta spēles, kā arī tiks organizēta diskusija ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem par demokrātiskām vērtībām un līdzdalību.

Projekta tiek īstenots arī ar mērķi, lai veidotu pamatnostādnes Augšdaugavas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijai 2025 – 2029. gadam.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

Jaunieši! Piesakieties nometnei “Solis biznesā” un attīstiet  uzņēmējdarbības spējas!