Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem Naujenes pamatskolā

Izglītība

Maija beigas, zaļi bērzi šalc,
Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts.
Mājot sveikas sākumskolai
Aiziet ceturtie pretī vasarai.

30. maijā, kad ceriņi sāk pārņemt ziedošo ābeļu stafeti , Naujenes pamatskolas 3. un 4. klases skolēni svinēja īpašu dienu, kad jāatvadās no sākumskolas un ar 1. septembrī jāsāk mācības pamatskolā. Tagad viņi droši var teikt: “Nu vairs neesam mazi!” Taču tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, 4. un 5. klasē … Un arī viņu skolotāja Alita KOKINA laiž savus cālēnus pamatskolā gan ar prieku, gan ar skumjām.

Bērni bija sagatavojuši interesantu koncertu, kurā katram bija ko teikt. Koncertā katrs parādīja savus aktieriskos un muzikālos dotumus. Viņi dziedāja, deklamēja dzejoļus, priecēja ar humoristiskām parodijām par skolu, skolēniem un vecākiem, parādīja, ko iemācījušies angļu valodas un deju stundās. Bērni dalījās savās nākotnes vīzijās.

Šajā skaistajā dienā skolēnu sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS. Katrs skolēns saņēma direktora Sertifikātu par sākumskolas kursa apgūšanu.
Pie 3. klases skolēniem ciemos bija ieradusies viņu bijusī klases audzinātāja – skolotāja Valija KAVINSKA. Viņa skolēniem novēlēja pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados!

Lielu PALDIES 3. un 4. klases skolēni teica saviem vecākiem par rūpēm un atbalstu pirmajos skolas gados, kā arī pateicības vārdus skolotājiem, kuri viņus mācīja šos gadus. Savukārt bērnu vecāki novēlēja saviem lolojumiem uzkrāt pa vasaru spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm.
Sveikt skolas biedrus bija ieradušies arī 1., 2.klašu skolēni ar audzinātājām.

Skolēnus sveica viņu skolotāja Alita KOKINA. Viņa saviem audzēkņiem novēlēja kļūt vēl zinošākiem un radošākiem, aicināja būt uzcītīgiem, nebaidīties no grūtībām un atgādināja, ka visu sasniegumu pamatā ir darbs un vēlēšanās neapstāties pie sasniegtā.

Svētki izskanēja ar padarītā darba sajūtu un par sākumskolas gadiem. Taču pārsteigumi ar to nebeidzās, jo pie 4. klases skolēniem ar apsveikumu svētkos ieradās Baltais lācis. Par šo pārsteigumu bērni saka lielu PALDIES saviem vecākiem!

Lai sekmīgs un panākumiem bagāts 2022./23.mācību gads nu jau Naujenes pamatskolas 4. un 5. klasei!

Liels paldies visiem vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri ieguldījuši darbu mazo absolventu audzināšanā un mācīšanā!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” maija numurs