Atstāt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm!

AKTUĀLI

Tas nav nekāds noslēpums, ka Latvijas dabā ir atrodams dažāda veida vides piesārņojums, kas kopumā veido vairāk nekā 3500 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas. Daļa no tām atrodas tālāk un citas tuvāk apdzīvotām vietām. Katras piesārņotās vietas rašanās stāsts un piesārņojuma apjoms ir atšķirīgs no citiem, tomēr rezultāts ir viens – piesārņota apkārtējā vide un apdraudēta apkārtējo iedzīvotāju veselība. Un apdraudēti esam ne vien mēs, bet arī mūsu nākamās paaudzes.

Daļa no piesārņotajām vietām ir vēsturiski piesārņotas vietas, kur nav iespējams piemērot principu “piesārņotājs maksā”, jo par piesārņojuma radīšanu atbildīgā persona vairs neeksistē, kā arī nav tieša šādas personas saistību un pienākumu pārņēmēja un valsts vai pašvaldības institūcijas nevarēja novērst šāda piesārņojuma rašanos.

Viena no šādām vēsturiski piesārņotām vietām ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava. Tā atrodas Višķos aptuveni 500 metrus no diviem ezeriem – Luknas ezera un Višķu ezera, un, lai gan ap piesārņoto vietu savulaik tika izveidots aizsargvalnis, ar katru gadu pieaug risks, ka piesārņojums nokļūs gruntsūdeņos un tālāk apkārtējās ūdens tilpnēs, piesārņojot gan dzeramo ūdeni, gan radot vietēja mēroga ekoloģisko katastrofu. Tā ir mūsu atbildība šodien rīkoties, lai novērstu potenciālos draudus un atstātu tīrāku vidi mūsu bērniem un viņu bērniem.

2021. gada vasarā ar Norvēģijas grantu atbalstu tika uzsākts vērienīgs projekts, kā rezultātā līdz 2024. gadam tiks likvidēti Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas piesārņojuma avoti un gandrīz 20 000 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji gūs labumu no samazinātā piesārņojuma riska.

Lasi tālāk un uzzini vairāk par Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavu un tās sanāciju jeb piesārņotas teritorijas attīrīšanu un atveseļošanu vismaz līdz tādai pakāpei, ka cilvēku veselība vai vide turpmāk netiek apdraudēta!

Vairāk informācijas:

https://eeagrants.lv/2022/06/20/atstat-tiraku-vidi-nakamajam-paaudzem/

Spēkā stājās Augšdaugavas novada energoefektivitātes programma