Atskaņas no pasākuma “Baltijas tehno šovs” un aicinājums uz citiem projekta pasākumiem

AKTUĀLI

Septembris Latvijā atnāca ar aukstumu un lietu, bet tas ne brīdi netraucēja izbaudīt Baltu vienības dienai veltīto pasākumu 21. septembra vakarā Zarasu pusē. Te, pie Laukesa ezera, Lietuvas – Latvijas pierobežā dzīvojošie varēja vērot vēl nebijušu multimediālu  izrādi – skaņas un gaismas šovu ar folkloras elementiem uz ūdens sienas “Baltic  techno show”.  Zarasu rajona kultūras centrā poļu pianists Wojciech Waleczek sniedza virtuozu klavierspēles demonstrējumu, kas tika ierakstīts video un jau pēc pāris stundām translēts uz lielā ekrāna pie Laukesas ezera.  Video projekcija tika rādīta uz ezerā izveidotas ūdens sienas,  papildinot to ar lāzeru gaismām un skaņu efektiem. Pasākuma noslēgumā Latvijas un Lietuvas mākslinieciskie kolektīvi devās kopīgā lāpu gājienā, kas simboliski parādīja, ka  Latvijai un Lietuvai ir daudz kopīgā  kultūrā, vēsturē, vērtībās un tradīcijās. Arī Laukesas/Laucesas ezers ir viens no vienojošajiem elementiem abu tautu dzīvē.

Pasākumā Latviju pārstāvēja Daugavpils novada mākslinieciskie kolektīvi – Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” tautas deju ansamblis “LĪKSME” un Kalkūnes moderno deju kolektīvs “Vita of Dance”. Daugavpils novada Kultūras pārvalde izsaka pateicību iepriekšminēto kolektīvu dalībniekiem un to mākslinieciskajiem vadītājiem Aijai Daugelei un Ludmilai Boroņenko  par mobilitāti un labo priekšnesumu, kā arī Vaboles vidusskolai un audzēknēm Aigai Rūsiņai un Katrīnai Kudrjašovai un Daugavpils tehnikuma audzēkņiem Romānam Atrahimovičam, Andrejam Lipiņam un Dmitrijam Ivanovam par dalību triju dienu apmācībās par brīvdabas pasākumu rīkošanu un par  brīvprātīgo darbu šī pasākuma tapšanā.

Laipni aicinām izbaudīt projekta “Radītu, lai paliktu ” aktivitātes arī turpmāk:

11. oktobrī plkst. 14:00 Kulinārā meistarklase  “Lielā oga – Ķirbis”. Skrindu dzimtas muzejā, Vaboles kulinārā mantojuma telpā, Vaboles pagastā.

25. oktobrī plkst. 18:00 Kulinārā meistarklase  “Latgales klimpas, komas un Lietuviešu cepelīni”.  Skrindu dzimtas muzejā, Vaboles kulinārā mantojuma telpā, Vaboles pag.

18. oktobrī  19:00. VIŠĶU DANČU NAKTS. Višķu pagasta sabiedriskais centrs, Višķu tehnikums, Višķi.

 8. novembrī plkst. 18:00 Kulinārā meistarklase  Kāzu tortes. Skrindu dzimtas muzejā, Vaboles kulinārā mantojuma telpā, Vaboles pagasts.

Aktivitātes norisinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)” ietvaros.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

FOTOGALERIJA Informāciju sagatavojusi: Jeļena Žukova 

Apsveikums Skolotāju dienā