Atceltie plānotie publiskie pasākumi Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Atbilstoši Ministru kabineta 12. marta rīkojumam “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 13. marta rīkojumam Nr.95-r “Par ārkārtējo situāciju”, uz nenoteiktu laiku tiek atcelti plānotie publiskie pasākumi Daugavpils novadā:

  • Skaļās lasīšanas sacensību Daugavpils novada fināls Novada Kultūras centrā (plānots 19.martā)
  • XVII Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene -2020 Novada Kultūras centrā (plānots 1. - 3. aprīlis)
  • Represēto tikšanās pasākums “Atcerēties, lai neaizmirstu” Skrindu dzimtas muzejā (plānots 25. martā)
  • Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma” Novada Kultūras centrā (plānota 27. martā)

Atcelti kultūras darbinieku semināri un projektu tikšanās.

Līdz 14. aprīlim nenotiek amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” un pagasta kultūras namos.

Līdz 14. aprīlim apmeklētājus nepieņem Naujenes novadpētniecības muzejs, Skrindu dzimtas muzejs un Raiņa māja Berķenelē.

Līdz 14. aprīlim nenotiek apmācības Naujenes un Špoģu Mūzikas un mākslas skolās.

Līdz 14. aprīlim pagastu bibliotēkās apmeklētāju apkalpošana notiek ierobežoti. Bibliotēkās pakalpojumus var saņemt attālināti, sazinoties ar bibliotēku telefoniski vai e-pasta starpniecību. Plānotie pasākumi, radošās darbnīcas un tikšanās ir atceltas. Visu izsniegumu lietošanas termiņš automātiski pagarināts līdz 14. aprīlim.

Aicinām lasīt elektroniskās grāmatas un izmantot bibliotēku abonētās datu bāzes no mājām:
- latviešu autoru un latviski tulkotās literatūras e-grāmatu datu bāzi www.3td.lv/lv/ebooks,
- pieejama latviskā uzziņu datu bāze LETONIKA
- Latvijas filmu datubāze FILMAS.LV

Par piekļūšanas iespējām datu bāzēm sazināties ar bibliotēkas vadītāju pa telefonu, e-pastu vai sociālajos tīklos. Daugavpils novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija pieejama šeit.

Kultūra un ārkārtējā situācija. Mākslinieki tiešsaistē piedāvā filmas, koncertus lasījumus (šeit).

Sagatavoja: Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, tel. 29191840, e.p. inara.mukane@dnd.lv

 

Sociālā dienesta darbs ārkārtējas situācijas laikā