Sociālā dienesta darbs ārkārtējas situācijas laikā

AKTUĀLI

13. martā Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova parakstīja rīkojumu "Par darba organizāciju un darbinieku veselības aizsardzības pasākumiem". Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 13.marta Daugavpils novada domes rīkojumu “Par rīcību ārkārtas situācijā Daugavpils novadā”, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, Sociālajā dienestā noteikt sekojošus darba organizācijas un veselības aizsardzības pasākumus Koronavīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai un epidemioloģiskās drošības uzturēšanai:

 1. Sociālajiem darbiniekiem pagastu apkalpošanas teritorijā izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti (t.sk.telefoniski, ar e-pasta palīdzību, latvija.lv);
 2. Izvērtēt iespēju par iztikas deklarācijas automātisku pagarināšanu, lai nav klientam jāierodas Sociālajā dienestā, ievadot jaunu deklarāciju ar veco iesnieguma iesniegšanas datumu, nosakot garāku spēkā esamības periodu (vienu vai trīs mēnešus);
 3. Klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos vai krīzes situācijās.
 4. Izvietot dezinfekcijas līdzekļus un paziņojumus par piesardzības pasākumiem telpās ar aktīvu apmeklētāju plūsmu atbilstoši Slimību un profilakses kontroles centra rekomendācijām.
 5. Veikt papildus mitro uzkopšanu, vismaz divas reizes dienā, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus un rūpīgu virsmu tīrīšanu koplietošanas telpās, durvju rokturu, īpaši tur, kur ir liela darbinieku un apmeklētāju caurplūde.
 6. Atcelt visus dienesta plānotos seminārus, apmācības, kursus, komandējumus Sociālā dienesta darbiniekiem;
 7. Asistentu atskaites pieņemt elektroniski vai slēgtā aploksnē, kurai līmējuma vietā ir asistenta paraksts.
 8. Pārtraukt Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu sniegšanu novada teritorijā;
 9. Pārtraukt Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu personām ar garīgas attīstības traucējumiem;
 10. Pārtraukt psihologa pakalpojumu sniegšanu personām deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveides projektu ietvaros;
 11. Turpināt darbu ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu un maltīšu izdales vietās, ievērojot distanci saņēmēju rindās un dezinfekcijas pasākumus, kas noteikti Slimību un profilakses kontroles centra rekomendācijās.
 12. Apturēt klientu nosūtīšanu uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu , kuriem Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir pieņēmusi lēmumu piešķirt pakalpojumu no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim;
 13. Neskaidrību gadījumā sazināties telefoniski: 65476823 vai 26641869;

Rīkojums spēkā līdz 14.04.2020. Rīkojums      

Video, kas skaidro COVID - 19 izplatīšanos