Atbalsta pasākumi mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Projekta identifikācija:

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds)  projekts “Atbalsta pasākumi mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā”  Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002

Darbības programma:

Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrā kārta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”

Projekta mērķis:

Nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai 1 personai ar invaliditāti Augšdaugavas novadā, kurai ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādejādi sekmējot personas ar invaliditāti dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

  1. Ergoterapeita atzinuma izstrādāšana;
  2. Vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi;
  3. Būvuzraudzības pakalpojums;
  4. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas:

22064,22 EUR, tai skaitā AF (100%) finansējums- 18 286,96 EUR un Valsts budžeta finansējums 3 777,26 EUR (PVN apmaksa). 

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2024. gada 3. maija līdz 2026. gada 30. jūnijs.

Kontaktinformācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu nodaļas projektu vadītāja Elita Kaļiņina,                                             

Tālr. 65447866, e-pasts:  elita.kalinina@augsdaugavasnovads.lv

Publicitāte:

11.06.2024.

  Uzsākta projekta īstenošana ar mērķi nodrošināt atbalstu mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā.

Augšdaugavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds) projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002 “Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots darbības programmas: Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrā kārta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai 1 personai ar invaliditāti Augšdaugavas novadā, kurām ir kustību traucējumi, uzlabojot vides pieejamību saskaņā ar ergoterapeita atzinumā noteiktajiem pasākumiem , tādejādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

        Jau pirms projekta apstiprināšanas, tika veikti pirms projekta sagatavošanas darbi, lai sadarbībā ar Sociālo dienestu apzinātu un identificētu potenciālo projekta mērķa grupu: cilvēkus ar invaliditāti, kuri ikdienā strādā, mācās vai piedalās sabiedriskās aktivitātēs, bet kuriem vides nepieejamības dēļ ir problēmas izkļūt no sava mājokļa. Projekta ietvaros, piesaistot ergoterapeitu tika izvērtēts pieteikums un atlasīta viena persona, kuru mājokļis atbilda projekta atlases nosacījumiem. Projekta ietvaros tiks nodrošināti atbalsta pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti izveidojot jumtu virs pandusa, izbūvējot to mājokļos celiņus no cieta, neslīdoša seguma nodrošinot iebrauktuvi garāžā, veicot garāžas vārtu nomaiņa, izveidojot tos  automātiski  atveramus (vai paceļamus) vārtus ar pulti un veikti citi vides pieejamības pielāgošanas darbi.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

  • Ergoterapeita atzinuma izstrādāšana;
  • Vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi;
  • Būvuzraudzības pakalpojums;
  • Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 22064,22 EUR, tai skaitā AF (100%) finansējums- 18 286,96 EUR un Valsts budžeta finansējums 3 777,26 EUR (PVN apmaksa). 

Projekta īstenošanas termiņš:   No 2024. gada 3. maija līdz 2026. gada 30. jūnijs.

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas projektu nodaļas projektu vadītāja Elita Kaļiņina.                                            

Augšdaugavas novada jauniešu pasākums Ie_līgo!