Apstiprināts projekts „SIA “Laubet” ražošanas jaudas palielināšana un pakalpojumu sortimenta dažādošana”

AKTUĀLI

Ir saņemts Lauku atbalsta dienesta apstiprinājums projektam „SIA "Laubet" ražošanas jaudas palielināšana un pakalpojumu asortimenta dažādošana” (Nr. 18-03-AL28-A019.2101-000007), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis: 2018. gadā iegādāties inovatīvu betona staciju, pateicoties kurai tiks palielināta SIA “Laubet” ražošanas jauda un dažādots pakalpojumu asortiments uzņēmumā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma darbību, izveidojot jaunas darba vietas un apgūstot jaunus tirgus.

Projekta ietvaros tiks veikta inovatīvas betona stacijas iegāde, montāža un darbinieku apmācības.

Projekta rezultāts: Iegādājoties jauno betona staciju, uzņēmums palielinās pakalpojumu spektru, ražīgumu, produkta kvalitāti un apgrozījuma apjomu, ka arī būs iespēja izveidot jaunas darbavietas un aktīvi attīstīt uzņēmējdarbību Daugavpils novadā. Projekta aktivitātes jānoslēdz līdz 30.11.2018. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 26 446.95, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda EUR 18 512.86.

Uzņēmums SIA “Laubet” tika nodibināts ar valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Starta programmas palīdzību 2015. gada 14. maijā. Galvenā uzņēmuma darbība – dzelzbetona konstrukciju izgatavošana un izbūve, kā arī būvniecības tehnikas nomas pakalpojumi. Uzņēmums izmanto ekoloģiski tīru betonu, tā sastāvā ir tikai dabas materiāli: smilts, grants, šķembas, ūdens un cements. Produktam ir augsta kvalitāte un izturība.

Uzņēmuma kontaktinformācija: 28819171, laubetons@gmail.com.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Aicina uz koncertu Līksnas baznīcā