Ambeļu seniori satikās lapkritī

AKTUĀLI

Oktobris tradicionāli ir mēnesis, kad notiek dažādi sarīkojumi pagastu vecajiem ļaudīm. Arī Ambeļu pagastā 15.oktobrī notika sarīkojums “Satikšanās lapkritī” uz kuru ar personīgiem ielūgumiem tika aicināti seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Ambeļu kultūras nama zālē seniorus gaidīja uzklāti galdiņi ar cienastu, kuru sagatavoja Ambeļu pagasta iestāžu darbinieki, pateicoties Daugavpils novada domes un pagasta pārvaldes finansējumam.

Sarīkojums sākās ar koncertu, kurā uzstājās vietējie kolektīvi – folkloras kopa “Speiga” (vadītāja Ingrīda Skutele), interešu kopa “Romaška” (vadītājs Aleksandrs Borkovskis) un solo priekšnesumu sniedza Raisa Livanoviča. Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš savā uzrunā pateicās senioriem par aktivitāti  un negurstošo darba sparu. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis sveica pasākuma dalībniekus un sniedza informāciju par Daugavpils novada aktualitātēm, kā arī pasniedza kliņģeri no Daugavpils novada domes.

Savus vēlējumus teica arī senioru kopienas vadītāja Rita Matisāne, kura tradicionāli bija sagatavojusi dažādus konkursus un spēles, kurās aktīvi tika iesaistīti visi klātesošie. Dziesmu kari starp galdiņiem, rudens ražas darinājumu konkurss, jautrās stafetes, mīklu minēšana izraisīja daudz jautrības un pozitīvu emociju. Veiksmīgākie un atraktīvākie saņēma balviņas, kuras sarūpēt palīdzēja sociālā darbiniece Janīna Gaidele. Prieks, ka šajā pasākumā bija ieradušies arī seniori, kuru dzīvesvieta šobrīd ir Višķu SAC. Viņus pavadīja iestādes darbiniece Elita Mogiša.

Paldies visiem, kas palīdzēja sarīkot šo pasākumu un tiem, kas aktīvi tajā piedalījās!

Ambeļu kultūras nama vadītāja Ingrīda Skutele

Bezmaksas kulinārā darbnīca "Tradicionālās lauku tortes"