Aktivitātes jauniešiem Medumos

AKTUĀLI

Īpašuma atsavināšanas komisijas sēde