Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumiem!

AKTUĀLI

Tuvojoties 18. novembrim, Augšdaugavas novada pašvaldības dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz šā gada 20. oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu.

Tiesības pieteikt kandidātus ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām.

Pieteikumus adresēt Augšdaugavas novada pašvaldības domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot:

·    personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības domes darba laikā;

·    atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401;

·    iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Uzziņām – t. 65476834

Kalkūnes jauniešu centrā tiek realizēts Eiropas solidaritātes korpusa projekts “KOPĀ”