Kalkūnes jauniešu centrā tiek realizēts Eiropas solidaritātes korpusa projekts “KOPĀ”

AKTUĀLI

No 2022. gada jūnija Kalkūnes jauniešu centra jaunieši uzsāka realizēt Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Kopā”.  Projekta galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes. Projekta galvenā ideja balstās uz sadarbības veicināšanu starp Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešiem. Pateicoties projekta aktivitātēm, jauniešiem no trīs pagastiem tiek sniegta iespēja iepazīties vienam ar otru, sadarboties piedaloties projekta aktivitātēs, kopā mācīties un apgūt jaunas prasmes, kas kopsummā palīdz izveidot labu un stipru sadarbību jauniešu starpā.

Projektā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kas dzīvo Augšdaugavas novada Sventes, Medumu un Kalkūnes pagastos. Projekta ilgums 8 mēneši no  2022. gada jūnija līdz 2023. gada februārim.

Projekta laikā Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastu jauniešiem jau tika sniegta iespēja piedalīties sekojošās aktivitātes:  Četru dienu neformālās saliedēšanās apmācības “Kopā garšīgāk”, pārgājienu ciklā “Zaļā ekspedīcija”, kas sastāvēja no trīs pārgājieniem Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos, piedalīties trīs interesantās un izzinošās kvesta spēlēs “Ar saknēm...”, kas palīdzēja jauniešiem labāk iepazīt katru no saviem pagastiem.

Vēl jauniešiem ir iespēja projekta laikā piedalīties tādās aktivitātēs kā -  tikšanās ar Eiropas brīvprātīgajiem aktivitātē “Es un Eiropa”, kas ļaus jauniešiem iepazīt brīvprātīgos no dažādām Eiropas valstīm, kā arī tuvāk iepazīt Eiropas brīvprātīgo darbu. Tiks organizētas fotografēšanas nodarbības “Fokuss”, kas ļaus jauniešiem apgūt jaunas zināšanas un prasmes darbojoties ar fotogrāfiju, kā arī norisināsies neformālās tikšanās ar internātpamatskolas jauniešiem  “Mūsu kopīgie Ziemassvētki” un projekta izvērtēšanas gala apmācības “Pārdomu spārnos”.

Projekta laikā, ikvienam projekta dalībniekam ir iespēja neformālā veidā pilnveidot savas kompetences un gūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot jau esošās, iepazīties ar citu pagastu jauniešiem un gūt jaunus draugus, lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Lai piedalītos projektā aicinām Sventes, Medumu un Kalkūnes pagasta jauniešus reģistrēties un aizpildīt pieteikuma anketu: ieej.lv/KOPA_KJC.

Sīkāka informācija par projektu “KOPĀ” ir pieejama pie Kalkūnes jauniešu centra Jaunatnes lietu speciālistiem pa  e-pastu: natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv vai telefona numuru +371 271 22 115. Jaunieti nepalaid garām iespēju, piedalies!

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Sagatavoja: Kalkūnes jaunatnes lietu specialiste Natālija Polovaja

Vēsturisks spiegu trilleris “Suflieris” (2022) kultūras centrā “Vārpa”