Aicinām Augšdaugavas novada jauniešus pieteikties deju konkursam “Parādi savu deju soli!”

AKTUĀLI

Deju konkursa mērķis ir veicināt jaunrades darbu novadā, apzināt un iedrošināt radošai darbībai, sekmēt jauniešu izaugsmes iespējas un attīstību kā arī popularizēt Starptautisko dejas dienu Augšdaugavas novada jauniešu vidū, veicināt jauniešu iztēli un interesi par dejošanu.

Dalībai konkursā aicināti pieteikties Augšdaugavas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Piedalīties konkursā var gan grupās (līdz 6 dalībnieki) , gan individuāli.

Pieteikšanās notiek līdz 18.aprīlim (ieskaitot) aizpildot pieteikuma anketu (nolikumā) un nosūtot to uz e-pastu liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv

Deju konkurss šogad norisināsies klātienē 29.aprīlī Vaboles KN, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads.

Papildu informācijai par konkursu un tā norisi:

Jaunatnes lietu speciāliste

Līga Vaidere

Mob.tel +371 26792878

liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv

Konkursa nolikums

Publiskā apspriešana Dubnas pagastā