Publiskā apspriešana Dubnas pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” 11.2. punktu, Dubnas pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 8 (astoņu) bērzu un 3(trīs) kļavu ciršanu, kas atrodas Petrānu kapos.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 24.03.2022. līdz 11.04.2022.

Publiskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2022. gada 5.aprīlī plkst. 10.00

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 29764639

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2022. gada 11. aprīlim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217.

“Zemes stundā” aicina ikvienu iesaistīties planētas nākotnes veidošanā