Aicinājums Dvietes palienes viesiem – laivotājiem!

AKTUĀLI

Dvietes paliene pavasara palos vilina laivotājus - piedzīvojumu meklētājus, un mēs esam priecīgi sagaidīt tūristus Sēlijā. Tomēr lūdzam atcerēties, ka dabas parkā dzīvo retie putni, kā arī savvaļas govis un zirgi, kas var nobīties no jūsu tuvošanās vai skaļa trokšņa – mūzikas vai klaigāšanas. Putni var pamest ligzdas, bet govis un zirgi bēgot savainoties vai iestigt muklājā. Tāpat lauku un pļavu īpašnieki nepriecāsies par mitrajā augsnē atstātajām automašīnas riteņu risām un pamestajiem atkritumiem.

Lūdzu ņemt vērā laivu nomas pakalpojumu sniedzējiem! Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka līdz 28. aprīlim pakalpojuma sniedzējiem izsniegs atļaujas organizētiem laivu braucieniem dabas parka “Dvietes paliene” applūstošajās teritorijās dabas lieguma zonā.

Atļaujas jāsaņem pakalpojumu sniedzējiem, kas izīrē laivas un nodrošina publiskus pasākumus atbūdas laikā vairāk nekā 50 dalībniekiem. Trīs dienas pirms maršruta veikšanas pasākuma organizētājam jāpiesaka laivošanas laiks, dalībnieku un laivu skaits, rakstot ziņu uz e-pasta adresi latgale@daba.gov.lv.

Pēc atļaujas saņemšanas laivotāji bez gida varēs veikt apļveida maršrutu no Putnu salas Gulbjos līdz Skuķu ezeram. Savukārt maršruts no Dvietes tilta (autoceļš V-783) līdz autoceļa Bebrene–Zariņi–Dviete (V-710) tiltam izbraucams tikai pakalpojuma sniedzēja nodrošināta gida pavadībā.

Daži padomi laivotājiem un laivu nomas pakalpojumu sniedzējiem, kā nenodarīt kaitējumu:

  • Organizējiet laivotāju grupas, ko pavada gids.
  • Pirms laivošanas nodrošiniet instruktāžu Jūsu klientiem, arī par to, kā uzvesties dabas parkā.
  • Auto atstājiet tiltu tuvumā vai Putnu salas stāvvietā, pļavās braukt iekšā nedrīkst.
  • Izvairieties iebraukt niedrēs (tur ligzdo putni), un kāpiet ārā no laivām tikai pie skatu torņa vai tiltiem.
  • Lūdzam NETROKŠŅOT – neklausīties skaļu mūziku un neklaigāt. Baudīsim dabas skaņas!
  • Zirgiem un govīm tuvoties nedrīkst, tie dzīvo savvaļā un nav pieradināti! Neaiztieciet kumeliņus un teliņus, viņu mātes var uzbrukt jums, vai arī aizbēgt un pamest mazuļus drošai nāvei!
  • Vairāk informācijas Dvietes senlejas informācijas centrā "Gulbji" tālr. 26109353, 20219770 (Benita).

Respektēsim PUTNU, savvaļas zirgu un govju, un citu dabas iemītnieku tiesības uz ierasto dzīves ritmu un klusumu!

Dabas parkā „Dvietes paliene” izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji”, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus, centrā tiek rīkoti izglītojoši semināri. Informācijas centrā darbojas bērnu Vides klase, kur pamatskolas vecuma bērni ar skolotājiem tiek aicināti pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi.

Ja vēlaties atbalstīt dabas parka “Dvietes paliene” attīstību – savvaļas zirgu un govju uzturēšanu, informācijas centra darbību, vides izglītību, ko pašlaik nodrošina vietējā kopiena, ir iespēja ziedot biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, reģ. nr. 40008076738; konts LV53HABA0551031978799 vai Dvietes senlejas  informācijas centra ziedojumu kastītēs.

Aicinām arī iegādāties vietējos produktus un pakalpojumus – informācija www.visitdaugavpils.lv

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Dabas resursu nodaļas vadītāja
Jolanta Bāra
Jolanta.bara@augsdaugavasnovads.lv
65422215, 26520687

Ziepju vārīšanas darbnīca Kalupē