Aicina uz velomaršruta “Vidussēlijas mazais loks” atklāšanu

AKTUĀLI

27. augustā plkst. 10.00 visi velobraucēji, aktīva dzīvesveida cienītāji un interesenti tiek laipni aicināti piedalīties svinīgā velomaršruta “Vidussēlijas mazais loks” atklāšanā. Velomaršruts ir marķēts ar numura zīmi “791”. Dalībnieku reģistrācija sāksies plkst. 9.30 Ilūkstes Vienības laukumā. Plkst. 10.00 starts.

Velomaršruts ir riņķveida un tā kopējais garums ir aptuveni 55 kilometri. No Ilūkstes tas ved caur Dvieti, Bebreni, Eglaini, Šēderi un Pilskalni, tad atpakaļ uz Ilūksti.

“Vidussēlijas mazais loks” ir izzinošs maršruts, kas ietver sevī dabas parka “Dvietes paliene” un dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” floras, faunas un ģeoloģiskās vērtības. Baudot šo maršrutu, ir iespēja dzirdēt Dvietes, Bebrenes, Eglaines, Šēderes un Pilskalnes pagastu vēstures stāstus, kā arī izbaudīt Ilūkstes mazpilsētiņas romantiku. Maršrutā ir sastopamas vairākas viesu mājas, muižas, muzeji un privātkolekcijas. Izbraucot šo velomaršrutu, var baudīt brīnišķīgus dabas skatus.

Velomaršruta posmā no Šēderes līdz Dvietei, kas ir aptuveni 18 kilometri, ceļam ir asfalta segums, atlikušajā posmā - grants segums. Četru kilometru posmā pa ceļu P72 autotransporta intensitāte ir vidēja, pārējā maršruta daļā - maza. Ceļa grants seguma kvalitāte var mainīties atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes.

Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt apkārtējās dabas floru un faunu, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Pieteikšanās anketa: https://ieej.lv/8ptTP

Informējam, ka dalībnieku skaits ir ierobežots.

Informāciju sagatavoja:


Inna Bebre
Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”
tālr.: (+371) 654 76748 , 29431360
e-pasts:  turisms@augsdaugavasnovads.lv
Facebook: Augšdaugavas novads.Travel
www.visitdaugavpils.lv
www.visku-estrade-stadions.lv
Instagram: Augšdaugava.Travel

Subates pilsētas bibliotēkā godinās dr. Benjamina Landas un viņa sievas Hannas glābējus