100 notikumi skolā

Izglītība

26.janvārī Lāču pamatskolas 1.klases skolēni svinēja svarīgus svētkus „ 100 notikumi  skolā ”. Šie svētki bija gandarījums par to, cik daudz bērni bija paveikuši, uzsākot mācības skolā: pieraduši pie skolas kārtības, ikdienas ritma, skolotājiem un jaunajiem klasesbiedriem.

Ciemos uz svētkiem bija atnākušas grāmatu fejas, kuras atraktīvā veidā pārbaudīja skolēnu prasmes.

Gan skolēnu vecāki, gan ciemiņi varēja pārliecināties par to, ka skolēni prot lasīt, rēķināt, minēt mīklas, dziedāt, deklamēt dzejoļus un stāstīt par saviem sasniegumiem un grūtībām skolā.

Skolas direktors Andris Meškovskis apsveica skolēnus ar svētkiem. Viņš atzina, ka bērni šajā laika posmā ir daudz paveikuši. Novēlēja veiksmi savu ieceru īstenošanā.

Gribam pateikt paldies visiem, kas palīdzēja mūsu jaukajiem pirmklasniekiem spert pirmos soļus lielajā skolas dzīvē un novēlēt panākumus  arī turpmāk.

Klases audzinātāja Ināra Parfjonova

Ceļojošā izstāde Medumu pagasta bibliotēkā no 29. janvāra līdz 29. februārim