“100 dienas līdz Latvijas simtgadei” Kalupē

AKTUĀLI

11. augustā Kalupē tiks atzīmētas "100 dienas līdz Latvijas simtgadei".

Programmā:

Plkst. 9.00 Svētā Mise, Kalupes baltā galdauta iesvētīšana

Plkst. 10.00 aicinām Kalupes pagasta iedzīvotājus iesaistīties kopīgā fotografēšanās akcijā (pie baznīcas)

Plkst. 10.30 Kalupes pagasta pašdarbnieku un skolēnu koncerts

Darbosies tirdziņš un mielosimies ar garšīgāko Kalupes zupu! (hokeja laukumā)

 

Par aktualitātēm saimnieciskajā darbībā