10. jūlijs – brīvdiena!

AKTUĀLI

Saistošo noteikumu projekts par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumos