Tūrisma informācijas punkts “Bebrenes dzirnavas”

Kultūras pasākumu organizatore: Līga Pauļuka
Tālrunis: 25 155 458
E-pasts: turisms@bebrene.lv

Adrese: