Kultūras pārvalde

Vadība:

e-pasts: kultura@augsdaugavasnovads.lv

Ināra MukāneKultūras pārvaldes vadītāja
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālr.: 654 76 832; fakss: 654 76 810
Mob.tālr.: 291 91 840
inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv
Ļubova KoržavinaKultūras pārvaldes saimniecības vadītāja
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr.: 654 35 515; mob.tālr.: 265 72 705
lubova.korzavina@augsdaugavasnovads.lv
Jeļena ŽukovaKultūras pārvaldes projektu vadītāja
Tālr.: 654 35 007, mob. tālr.: 256 11 544
jelena.zukova@augsdaugavasnovads.lv

Adrese: