Luterāņu baznīcas

NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
Birķineļu (Berķeneles) luterāņu baznīcaKalkūnesInese BērziņaDraudzes vecākā
28614468
Birkineļi (Birkineļu luterāņu kapos), Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV–5449
Demenes evaņģēliski luteriskā baznīcaDemenesAndis Lenšs26315707
andis.lenss@inbox.lv
Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5442
Ēģiptes (Vilkumiesta) luterāņu baznīcaMedumuĒģipte (Ēģiptes luterāņu kapos), Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
 Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīcaIlūksteAgris Pilsums29198010, agris.pilsums@gmail.com
Benita Baltmane, 26360628, beta29pb@gmail.com
Vienības laukumā 3, Ilūkstē, Augšdaugavas novads, LV-5447
Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca EglaineAgris Pilsums29198010, agris.pilsums@gmail.com
Jānis Ķerubins, 26461017, zigajeva@inbox.lv
Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Sīķeles Evaņģēliski luteriskā baznīcaVecsalienasAndis Lenšs26315707
andis.lenss@inbox.lv
„Sīķele” (Sīķeles luterāņu kapos), Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Subates Pestītāja evaņģēliski luteriskā baznīcaSubateAgris Pilsums29198010
agris.pilsums@gmail.com
Subate, Augšdaugavas novads, LV-5471