Luterāņu baznīcas

N.p.k.NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
1.Demenes evaņģēliski luteriskā baznīcaDemenesAndis Lenšs26315707
andis.lenss@inbox.lv
Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5442
2.Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca EglaineAgris Pilsums29198010
agris.pilsums@gmail.com
Janis Ķerubins 26461017, zigajeva@inbox.lv
Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
3. Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīcaIlūksteAgris Pilsums29198010
agris.pilsums@gmail.com
Benita Baltmane 26360628, beta29pb@gmail.com
Vienības laukumā 3, Ilūkstē, Augšdaugavas novads, LV-5447
4.Birķineļu (Berķeneles) luterāņu baznīcaKalkūnesInese BērziņaDraudzes vecākā
28614468
Birkineļi (Birkineļu luterāņu kapos), Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV–5449
5.Ēģiptes (Vilkumiesta) luterāņu baznīcaMedumuĒģipte (Ēģiptes luterāņu kapos), Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
6.Subates Pestītāja evaņģēliski luteriskā baznīcaSubateAgris Pilsums29198010
agris.pilsums@gmail.com
Subate, Augšdaugavas novads, LV-5471
7.Sīķeles Evaņģēliski luteriskā baznīcaVecsalienasAndis Lenšs26315707
andis.lenss@inbox.lv
„Sīķele” (Sīķeles luterāņu kapos), Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465