Publiskie dokumenti

Kopā 339 dokumenti

Tēma

Gads

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija

Komisijas
Īpašumi

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija

Komisijas
Īpašumi

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas
Īpašumi

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisija

Komisijas
Izglītība

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisija

Komisijas
Īpašumi

Pievienotie dokumenti: