Višķu pagasts

1510

Iedzīvotāju skaits

104,3 km2

Pagasta kopējā platība

11.68 km2

meži

Špoģi

Centrs

Višķu pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā Latgales daļas ziemeļos. Robežojas ar sava novada Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas un Dubnas pagastiem, kā arī Preiļu novada Pelēču, Rušonas un Aglonas pagastiem. Pagasta centrs atrodas Špoģos.

1935. gadā pagasta platība bija 201,7 km². 1945. gadā pagastā izveidoja Ambeļu, Augstkalnes, Dubnas, Grietānu, Maļinovas, Medupes, Podgurjes, Silavišķu un Višķu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Višķu ciemam pievienoja Ambeļu ciemu. 1959. gadā Višķu ciema P. Stučkas p/s teritoriju pievienoja Augstkalnes ciemam. 1977. gadā Višķu ciemam pievienoja Silavišķu ciemu.

1990. gadā ciemu pārdēvēja par pagastu. 2009. gadā pagasts kā administratīvā teritorija iekļauts Daugavpils novadā. 2021. gadā Daugavpils novadu kopā ar Ilūkstes novadu iekļāva Augšdaugavas novadā.