Vaboles pagasts

598

Iedzīvotāju skaits

77,6 km2

Pagasta kopējā platība

Brāļi Skrindas

Ievērojamas personības

1945. gadā

Izveidots

Vaboles pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā Latgales daļas vidienē. Robežojas ar sava novada Kalupes, Maļinovas un Līksnas pagastiem.

Pēc 1920. gada agrārās reformas Vaboles muižu sadalīja 251 jaunsaimniecībā 1988 ha kopplatībā. Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā 1945. gadā izveidoja Osagala ciema padomi. Daugavpils rajona Osagala ciemam 1951. gadā pievienoja likvidētā Samagala ciema kolhoza «Padomju Latvija» teritoriju, 1954. gadā - likvidētos Mukānu un Ratnieku ciemus. 1959. gadā Vorošilova kolhoza teritoriju pievienoja Kalupes ciemam. 1965. gadā Osagala ciemu pārdēvēja par Vaboles ciemu. Vaboles ciemam 1974. gadā pievienoja daļu Aužgulānu ciema teritorijas.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Vaboles pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. 2021. gadā Daugavpils novadu kopā ar Ilūkstes novadu iekļāva Augšdaugavas novadā.